Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: TREM

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Forklaring Hvis du har fremskreden ikke-småcellet lungekræft, og standardbehandling ikke længere har den ønskede effekt på din sygdom, kan dette forsøg være en mulighed.

Baggrund for forsøgsbehandlingen I forsøget afprøver man et nyt lægemiddel kaldet AZD9291, som i forsøg ser ud til at have en effekt mod ikke-småcellet lungekræft, hvor der er en genændring i genet EGFR kaldet T790M, som gør, at kræften vokser hurtigere end ellers.

AZD9291 er en såkaldt EGFR-inhibitor, der virker ved at dæmpe tumorcellernes ukontrollerede celledeling, så de ikke deler sig så hurtigt, og dermed mindske kræftens vækst.

Formål I forsøget undersøger man, hvor effektiv behandlingen med AZD9291 er til ikke-småcellet lungekræft, hvor store doser man skal give, og hvor alvorlige bivirkningerne er.

Målet er at holde kræften i ro så lang tid som muligt.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Din lungekræft har spredt sig så meget, at operation og strålebehandling ikke er en mulighed
 • Din sygdom ikke er i ro, og du har fået mindst en behandling med en såkaldt tyrosin kinase-hæmmer (f.eks. gefitinib, erlotinib eller afatinib)
 • Du har en genændring i genet EGFR kaldet T790M
 • Du mindst er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performance status 0-2)
 • Man kan se, hvor udbredt din kræft er, på en scanning


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har fået behandling med tyrosin kinase-hæmmer ind til 8 dage før, forsøget starter
 • Du har fået medicinsk kræftbehandling inden for 14 før, forsøget starter
 • Du tidligere har fået behandling med forsøgsmedicinen AZD9291 eller en anden EGFR-inhibitor end tyrosin kinase-hæmmer
 • Du har fået en operation, strålebehandling med stor stråledosis eller strålebehandling af en større del af knoglemarven ind til 4 uger før, forsøget starter
 • Du ved tidligere behandling har fået moderate eller alvorlige bivirkninger af behandlingen
 • Din rygmarv er skadet, eller din kræft har spredt sig til hjernen
 • Du har en alvorlig systemisk sygdom
 • Du har en lungesygdom, der skyldes betændelseslignende tilstande i lungerne, eller har en irritationstilstand i det raske lungevæv kaldet stråle-pneumonitis
 • Du er overfølsom over for de stoffer, der bruges i forsøgsbehandlingen


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får placebo (stof uden nogen virkning).

Sådan foregår behandlingen Behandlingen er delt op i to dele:

I første del får du tremelimumab eller placebo igennem et drop i armen hver 4 uge. Du får max 6 behandlinger og undervejs skal du scannes hver 3. måned.

Holder kræften sig fortsat i ro efter 6 behandlinger, går du videre til anden del af behandlingen.

I anden del får du tremelimumab eller placebo hver 12 uge. I denne del får du en scanning hver 6. uge fra uge 25-61, og herefter hver 3. måned.

Imens forsøget kører skal du løbende have taget blodprøver og til lægeundersøgelser og generelle undersøgelser.

BEHANDLINGSSTOP
Anden del af behandlingen stopper, når kræften udvikler sig igen, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Når du stopper, skal du aftale din videre behandling med lægerne fra den hospitalsafdeling, du normalt er tilknyttet.

Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som mere end 5 % af patienterne får:
 • Diarré
 • Udslæt
 • Kløe
 • Træthed
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Appetitløshed
 • Hovedpine
 • Ondt i maven
 • Betændelse i tyktarmen.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT 2012-003524-21.

 • Denne side er sidst opdateret: 10-03-2014

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat