Gå til sygdomsliste

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Fase Fase 2
Kort titel TREM

Forsøgets lange titel Et fase II forsøg af AZD9291 til patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft, som er progredieret efter tidligere behandling med EGFR TKI.

Overordnede formål
 • At vurdere sikkerhed og effekt af AZD9291 i anden linie behandling (eller senere) hos patienter med EGFR


Undersøgelsesdesign Et enkeltarmet, fase 2 studie.

Primære endpoints
 • Objektiv respons rate, ORR


Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk dokumenteret lokalt fremskreden eller metastatisk NSCLC som ikke er modtagelig for helbredende operation eller strålebehandling
 • Radiologisk sygdomsprogression efter mindst én tidligere EGFR TKI behandling
 • Dokumenteret EGFR mutation
 • ECOG status 0-2
 • Mindst én læsion, der ikke tidligere er bestrålet og ikke valgt til biopsi i løbet af undersøgelsens screening periode, og som kan måles nøjagtigt ved baseline ifølge RECIST


Eksklusionskriterier
 • Tidligere modtaget mere end 2 systemiske behandlinger for mesotheliom
 • Tidligere modtaget monoklonalt antistof rettet mod CTLA-4, PD1 eller PD-L1
 • Tidligere inflammatorisk eller autoimmun sygdom med symptomer indenfor de sidste 3 år
 • Aktive ubehandlede CNS metastaser
 • Alvorlig ukontrolleret sygdom eller en aktiv infektion som påvirker patientens evne til at modtage medicinen i studiet f.eks. sygdom med hyppig diarre
 • Anden malign sygdom indenfor de sidste 3 år
 • Aktiv eller tidligere divertikulitis, inflammatorisk tarmsygdom, sarkoidose
 • Samtidig behov for behandling med systemisk kortikosteroider


Behandling Der gives IV behandling hver 4 uge, i alt 6 gange. Herefter fortsætter behandling hver 12. uge indtil sygdommen udvikler sig yderligere.

Planlagt antal patienter Ca 5 patienter fra Rigshospitalet.

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Rigshospitalet
 • Vejle Sygehus (Lukket)
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 06-08-2018

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat