Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: AzaCTA

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Akut myeloid leukæmi (AML), Myelodysplastisk syndrom (MDS)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne om standardbehandling med azacitidin kan blive mere effektiv, hvis behandlingen suppleres med peptid-vaccinationer, som skal hjælpe immunsystemet med at bekæmpe kræften.

Dette forsøg kan være en mulighed for dig, hvis du har myelodysplastisk syndrom eller akut myeloid leukæmi, og hvis du allerede er i behandling med azacitidin.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Forskerne i hele verden undersøger, om vacciner kan bruges til at bekæmpe kræft. Foreløbig har der kun været få deltagere i de enkelte forsøg, og det er derfor endnu ikke muligt at konkludere, om vacciner som supplement til standardbehandlingen kan gøre behandlingen mere effektiv.

Standardbehandling af myelodysplastisk syndrom eller akut myeloid leukæmi er behandling med azacitidin, som kan holde kræften i ro. Desværre er effekten af behandlingen ikke altid varig, og der kan blive behov for yderligere behandling.

I dette forsøg undersøger forskerne om de ved hjælp af en vaccine kan aktivere immunforsvaret, så det hjælper med at bekæmpe kræften.

Kræftceller har nogle særlige proteiner på celleoverfladen, der kaldes kræft-antigener. Immunforsvarets celler er i stand til at genkende og reagere på kræft-antigener – oftest dog uden at være i stand til at nedkæmpe kræftcellerne.

Derfor vil forskere understøtte kroppens immunforsvar med en vaccine, som indeholder et eller flere af de antigener, som kræftcellerne indeholder. Vaccinen skal altså påvirke immunsystemet, så det begynder at gå til angreb på kræftcellerne.

I dette forsøg bruges en peptid-vaccine, der indeholder proteinerne NY-ESO-1, MAGE-A3, PRAME og WT1. Vaccinen indeholder også hjælpestoffet, Montanide®, som hjælper med til at starte og øge immunforsvarets reaktion mod kræftcellerne. Det er første gang, at denne kombination af proteiner og hjælpestof gives til patienter.

Formål Man undersøger virkningen af kombinationen af stoffet azacitidin med peptid-vaccinationer, og hvor sikkert det er at bruge.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har fået seks behandlingsserier med azacitidin, og din læge har vurderet, at behandlingen har en god effekt på din sygdom
 • Du har MDS eller AML og er i højrisikogruppen for, at sygdommen kan forværres
 • Du har et normalt eller øget antal celler i knoglemarven efter 6 serier azacitidin
 • Der er indikation for fortsat behandling med azacitidin
 • Du er villig til at anvende sikker prævention, hvis du eller din partner er i den fødedygtige alder


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Der er et nedsat antal celler i knoglemarven efter 6 serier azacitidin
 • Du har haft en anden kræftsygdom inden for de seneste 2 år
 • Du er overfølsom over for de stoffer, der bruges i forsøgsbehandlingen
 • Sygdommen er opstået som følge af tidligere kemoterapi eller strålebehandling
 • Du har svær allergi eller tidligere har haft en voldsom allergisk reaktion
 • Du har en aktiv immunsygdom
 • Du får behandling med medicin, der nedsætter immunforsvaret, f.eks. prednison i dosis på mere end 10 mg pr. dag
 • Du får anden medicinsk behandling eller forsøgsmedicin
 • Du er gravid eller ammer
 • Du har planer om at blive gravid i løbet af behandlingen


Forsøgsmetode Det er et åbent forsøg, der betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får. Alle patienter i forsøget vil få behandling med stoffet azacitidin i kombination med peptid-vaccinationer.

Sådan foregår behandlingen I forsøget deltager ca. 15 personer.

Du får behandlingen i serier. En behandlingsserie varer 4 uger.

Når du har fået 6 behandlingsserier med azacitidin, starter du forsøgsbehandlingen. Behandlingen med azacitidin forsætter som hidtil.

Peptid-vaccinationer
Du får behandling med peptid-vaccinationer som en indsprøjtning under huden på hospitalet. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.

Du får behandlingen ved starten af 7., 8. og 9. behandlingsserie med azacitidin. Herefter får du vaccinationerne hvert halve år.

Du kan få behandlingen i op til 2 år.

Forsøgsstop
Behandlingen stopper før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Stopper du med forsøgsbehandlingen, skal du aftale din videre behandling med lægerne fra den hospitalsafdeling, du normalt er tilknyttet.

Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de mest almindelige bivirkninger ved peptid-vacciner indeholdende hjælpestoffet Montanide®:
 • Rødme, kløe og smerter i huden
Azacitidin er godkendt til behandling af blodkræftsygdomme (leukæmi). Du kan læse på minmedicin.dk om stoffets bivirkninger, når man bruger det til at behandle leukæmi:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr: 2014-002432-14.

 • Denne side er sidst opdateret: 12-04-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat