Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: ACERTA 006

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne om standardbehandling med ibrutinib eller forsøgsbehandling med ACP-196 er mest effektiv til at behandle kronisk lymfatisk leukæmi.

Forsøget henvender sig til patienter med større risiko for tilbagefald end øvrige patienter med sygdommen.

Baggrund for forsøgsbehandlingen ACP-196 er et forsøgslægemiddel, hvilket betyder, at sundhedsmyndighederne ikke har godkendt stoffet til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi. I forsøget sammenligner man stoffet med standardbehandling med ibrutinib for at finde ud af, om forsøgsstoffet virker bedre.

ACP-196 virker ved at blokere nogle af de cellefunktioner, der får leukæmicellerne til at vokse og kan dermed hjælpe med at bringe sygdommen i ro.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har kronisk lymfatisk leukæmi
 • Du mindst er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen
 • Din sygdom kræver behandling
 • Du tilhører højrisikogruppen af patienter med CLL
 • Du tidligere har fået mindst en behandling for CLL
 • Dine blodprøver ligger inden for bestemte grænser
 • Du kan tåle at få behandling ambulant og ikke behøver at være indlagt


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du er diagnosticeret med lymfekræft eller leukæmi i hjerne eller hjernehinder
 • Du er kendt med prolymfocytleukæmi (en speciel undertype af lymfocytleukæmi) eller med mistanke om overgang til lymfekræft
 • Du tidligere har fået behandling med ibrutinib, BCR inhibitor eller BCL-2 inhibitor
 • Du har fået kemoterapi, strålebehandling, behandling med antistoffer eller forsøgsmedicin inden for 30 dage før, forsøget starter
 • Du får lindrende behandling med kortikosteroider i dosis større end 20 mg op til 1 uge før, forsøget starter
 • Du har fået behandling med et antistof, der er bundet til et radioaktivt stof eller cellegift
 • Du har fået en stamcelletransplantation
 • Du har fået en større operation inden for 4 uger før, forsøget starter
 • Du har haft en anden kræftsygdom
 • Du har en hjertekarsygdom
 • Du ikke kan sluge kapsler eller optage medicinen i kroppen
 • Du har en infektion enten på grund af levende virus, bakterier eller svamp, som kræver behandling
 • Du har HIV eller Hepatitis B eller C virus
 • Du har haft en hjerneblødning inden for 6 måneder før forsøgets start
 • Du har en blødersygdom
 • Du har behov for blodfortyndende behandling indenfor 28 dage før første dosis af forsøgsmedicinen
 • Du har behov for behandling med langtidsvirkende mavesyrehæmmere


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling med ACP-196, og hvem der får standardbehandling med ibrutinib.

Det er et åbent forsøg, der betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får.

Sådan foregår behandlingen Inden behandlingen starter, skal du først gennemgå nogle undersøgelser og tests for at fastslå, om du egner dig til behandlingen.

I forsøget deltager ca. 500 personer fra hele verden.

Forsøgets varighed
Du kan få behandlingen, så længe du har gavn af den i op til 4 år.
 • Hvis du skal have behandling med ACP-196, får du stoffet som en kapsel, som du skal tage en af hver morgen og aften
 • Hvis du skal have behandling med ibrutinib, får du stoffet som en kapsel, som du skal tage tre af på samme tid hver dag
Uanset hvilken behandling du får, kan du tage medicinen derhjemme og behøver ikke være indlagt. Du skal løbende til undersøgelse på hospitalet. De første 2 år er det hver 12. uge, herefter er det hver 24. uge.

Behandlingsstop
Behandlingen stopper før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Når forsøgsbehandlingen slutter, skal du aftale det videre opfølgningsforløb med forsøgslægen. Opfølgningen kan vare op til 48 måneder.

Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de hyppigste rapporterede bivirkninger ved behandling med ACP-196:
 • Øget tendens til at få blå mærker
 • Diarré
 • Hovedpine
 • Blødning i huden der giver små røde pletter
Ibrutinib er godkendt til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi. Du kan læse på minmedicin.dk om stoffets bivirkninger, når man bruger det til at behandle kronisk lymfatisk leukæmi og andre kræftsygdomme:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr: 2014-005530-64.

 • Denne side er sidst opdateret: 12-04-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat