Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: PIX306

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring Hvis du har Non-Hodgkin lymfom af typen diffust storcellet B-celle lymfom eller follikulært B-celle lymfom, hvor standardbehandlingen ikke længere har den ønskede effekt, kan denne forsøgsbehandling være en mulighed.

I forsøget får man behandling med antistoffet rituximab i kombination med enten gemcitabin (standardbehandling) eller pixantron (forsøgsbehandling).

Her kan du få behandlingen
  • Odense Universitetshospital (Lukket)
  • Vejle Sygehus
  • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 07-04-2014

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat