Gå til sygdomsliste

Sygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Fase Fase 3
Kort titel PIX306

Forsøgets lange titel Et randomiseret multicenterstudie, der sammenligner pixantron + rituximab med gemcitabin + rituximab hos patienter med aggressiv B-celle non-Hodgkins lymfom med recidiv efter behandling med CHOP-R eller et tilsvarende regime, og som ikke er egnede til stamcelletransplantation

Overordnede formål
  • At evaluere effekten af behandling med pixantron + rituximab med gemcitabin + rituximab hos patienter med diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) eller follikulært lymfom grad 3, som har mindst et recidiv efter standardbehandling


Deltagende afdelinger
  • Odense Universitetshospital
  • Rigshospitalet (Lukket)
  • Vejle Sygehus (Lukket)
Primær investigator Vejle Sygehus
Dato for sidste revision 09-03-2015

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat