Gå til sygdomsliste

Sygdom Blærekræft, Livmoderhalskræft, Livmoderkræft, Lungekræft, ikke småcellet, Prostatakræft, Spiserørskræft, Æggestokkræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 1
Kort titel GEN702, HuMax-TF-ADC

Forsøgets lange titel Dosisoptrappende sikkerhedsundersøgelse af vævsfaktorspecifik antistof - lægemiddelkonjugat (HuMax® TF ADC) hos patienter med lokalt fremskredne og/eller metastatiske solide tumorer, som udtrykker vævsfaktor

Overordnede formål
 • At fastslå tolerabiliteten af HuMax-TF-ADC hos en blandet befolkning med specifikke solide tumorer


Undersøgelsesdesign Et dosiseskalerende fase 1 studie.

Primære endpoints
 • Bivirkninger


Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik


Inklusionskriterier
 • Accetabel nyre-, lever-, hæmatologisk og koagulations funktion
 • PS 0-1
 • Forventet levetid mindst 3 måneder


Eksklusionskriterier
 • Tidligere eller nuværende koagulationsdefekt, behandlet med G-CSF
 • Pågående større blødning
 • Har klinisk signifikant hjertesygdom
 • Er behandlet med en kumulativ dosis af kortikosteorid på ≥ 150 mg indenfor 2 uger før første behandling i dette studie
 • Må ikke have behov for ernæringstilskud under studiet, undtaget er multivitamin, D vitamin og calcium
 • Kirurgisk indgreb indenfor de sidste 6 uger eller har planlagt operation under studiet
 • Enhver tidligere cerebral sygdom, inklusiv hjernemetastaser
 • Enhver anden kræftbehandling indenfor de sidste 4 uger eller indenfor en tidsramme af 5 halveringstider af seneste indgivet
 • Indenfor de sidste 12 uger er behandlet med bevacizumab
 • Fortsat har bivirkninger efter strålebehandling
 • Anden malign sygdom, se undtagelser i protokol
 • HIV, hepatitis B, hepatitis C, inflammatorisk tarmsygdom, inflammatorisk lungesygdom, akut eller kronisk inflammatorisk hudsygdom
 • Radiografiske tegn på kaviterende lungelæsioner og tumor støder op til eller invadere alle store blodkar, medmindre det er godkendt af sponsor
 • Pågående,betydelig, ukontrolleret medicinsk tilstand
 • Perifer neuropati
 • Aktiv viral, bakteriel eller fungal infektion, der kræver IV behandling og er påbegyndt mindre end fire uger før første dosis i studiet eller oral behandling som er påbegyndt mindre end to uger før første dosis


Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 29-01-2019

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat