Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CINC280A2103 (MET)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Forklaring Har man kræft i et solidt organ, hvor standardbehandling ikke længere har den ønskede effekt, kan man deltage i dette forsøg. I forsøget får man behandling med INC280 i kombination med midazolam og koffein. For at kunne deltage skal kræften indeholde en såkaldt cMET-dysregulation (en bestemt cMET ændring).

Baggrund for forsøgsbehandlingen I dette forsøg afprøves om INC280 i kombination med midazolam og koffein er effektivt til at behandle tumorer med en bestemt cMET ændring.

Hvis tumoren har en bestemt cMET ændring, så fungerer ens immunforsvar ikke optimalt, og man har sværere ved at bekæmpe kræften.

INC280 er endnu ikke er godkendt til kræftbehandling. INC280 er en form for målrettet behandling, som virker ved at hæmme cMET, så kræften vokser langsommere eller bliver mindre.

Midazolam bruges til at behandle angst og som bedøvelse før en operation. Koffein bruges til at stimulere nerver og hjerte og også som et muskelafslappende middel. Koffein findes i kaffe, te og cola. Både koffein og midazolam omsættes i kroppen af det samme system som INC280.

I forsøget vil man undersøge om koffein og midazolam påvirker omsætningen af INC280.Hvad er målrettet behandling?

Målrettet behandling er medicin, der slår kræftceller ihjel ved at angribe et bestemt mål i kræftcellerne. Behandlingen kan f.eks. blokere stoffer, der får kræftceller til at vokse, eller hjælpe immunsystemet til at dræbe kræftcellerne. Målrettet behandling kaldes også targeteret behandling.

For nogle kræftsygdomme kan en test afgøre, om målet er til stede hos den enkelte patient (f.eks. HER2 eller østrogen receptor). Effekten af målrettet behandling er betydelig større hos patienter, hvor målet er til stede, end hos patienter, der ikke har målet i deres kræftvæv.

Hvad er solide tumorer?
Solide tumorer er kræftknuder, der sidder i og stammer fra solidt væv. F.eks. bryst, lunge, lever eller prostata.

Formål Man undersøger stoffet INC280s, i kombination med midazolam og koffein, virkning på kræft, hvor sikkert det er at bruge, og hvordan kroppen fordeler og omsætter stoffet.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har en tumor med en bestemt cMET ændring
 • Sygdommen kan ses og følges med scanninger
 • Du ikke har fået væsentlige bivirkninger fra tidligere behandlinger
 • Dine organer fungerer tilfredsstillende
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har symptomatisk spredning til hjernen
 • Du har en ukontrolleret hjertesygdom eller hjerteproblemer
 • Du har fået strålebehandling eller operation ind til 4 uger før, forsøget starter
 • Du får lindrende behandling med binyrebarkhormon i stigende doser
 • Du har bestemte sygdomme i mavetarmkanalen
 • Du er i behandling med midazolam eller drikker koffeinholdige produkter (f.eks. te, kaffe, cola) fra 2 dage før, forsøget starter


Forsøgsmetode Det er et åbent forsøg, hvor alle deltagere får behandling med INC280 i kombination med midazolam og koffein.

Sådan foregår behandlingen Inden behandlingen starter, skal du først gennemgå nogle undersøgelser og tests for at fastslå, om du egner dig til behandlingen.

I forsøget deltager ca. 32 personer fra forskellige lande, heraf ca. 4 fra Danmark.

Behandlingens varighed
Første behandlingsperiode varer 12 dage. Herefter er behandlingen delt op i blokke, der hver varer 3 uger. En blok kalder man for en behandlingsserie.

I første behandlingsperiode får du midazolam og koffein som en cocktail på hospitalet på dag 1 og 9.

Du får INC280 som tabletter. Du skal tage medicinen to gange dagligt på dag 4-12. Du kan tage medicinen derhjemme og behøver ikke være indlagt. Dog skal du tage det samtidig med midazolam og koffein på dag 9.

Herefter begynder du på behandlingsserier, hvor du skal fortsætte med at tage INC280 to gange hver dag. Du skal møde til kontrol på hospitalet på dag 1 i hver behandlingsserie.

Behandlingsstop og opfølgning
Behandlingen stopper før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du har brug for behandling, der ikke er tilladt, mens du får forsøgsbehandlingen, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

For nogle kan det være en mulighed at forsætte behandling med INC280, så længe forsøgslægen skønner, at du har gavn af behandlingen.

Hvis du udgår af forsøget, vil du blive bedt om at komme ind til et afsluttende opfølgningsbesøg inden for 7 dage efter, at du har taget den sidste medicin, og herefter komme til opfølgning hver 6. uge.

Når forsøgsbehandlingen slutter, vil du blive fulgt i 30 dage af forsøgslægen.

Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de hyppigste rapporterede bivirkninger ved behandling med INC280:
 • Diarré
 • Kvalme og opkast
 • Nedsat appetit
 • Træthed og svimmelhed
 • Hovedpine
 • Hævede arme og ben eller rysten
 • Smerter ved bevægelser
Du kan læse på minmedicin.dk om de hyppigste rapporterede bivirkninger ved behandling med midazolam og koffein:
 • Midazolam (Buccolam® m.fl.)
  Flere medicinvaremærker indeholder stoffet og kan bruges til behandlingen. Bivirkningerne er ens for dem alle. Linket fører til et af mærkerne.
 • Koffein (Kodamid® m.fl.)
  Flere medicinvaremærker indeholder stoffet og kan bruges til behandlingen. Bivirkningerne er ens for dem alle. Linket fører til et af mærkerne.
Ved at give to eller flere lægemidler mod kræft samtidigt, er det muligt, at bivirkningerne forstærkes.

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr: 2015-000813-33. ClinicalTrials.gov nr: NCT02520752.

 • Denne side er sidst opdateret: 26-04-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat