Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: AVANOVA 2

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Æggelederkræft, Æggestokkræft
Forklaring Det er et forsøg til patienter, som har æggeleder-, bughinde- og æggestokkræft, og hvor tidligere behandling med kemoterapi med platin har haft en god effekt på sygdommen.

I forsøget undersøger man effekten af en ny form for vedligeholdelsesbehandling med forsøgslægemidlet niraparib i kombination med bevacizumab.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Niraparib er en PARP-hæmmer. PARP er et naturligt forekommende protein i kroppen, der hjælper kræftceller til at overvinde skader efter strålebehandling og visse former for kræftmedicin. Niraparib blokerer PARP og kan således forhindre, at kræftcellerne reparerer sig selv, og kræftknuden vokser.

Niraparib har vist sig særlig effektiv mod kræftceller, der har et muteret (sygt) BRCA-gen eller et andet muteret gen. Genændringerne kaldes samlet for HDR-sygdom, og ca. halvdelen af alle personer med aggressiv æggestokkræft har en af disse genændringer. Du kan kun deltage, hvis din tumor er HRD positiv.

I forsøget får man behandling med enten niraparib eller bevacizumab eller en kombination af begge stoffer.-

Målrettet behandling er medicin, der slår kræftceller ihjel ved at angribe et bestemt mål i kræftcellerne. Behandlingen kan f.eks. blokere stoffer, der får kræftceller til at vokse, eller hjælpe immunsystemet til at dræbe kræftcellerne. Målrettet behandling kaldes også targeteret behandling.

For nogle kræftsygdomme kan en test afgøre, om målet er til stede hos den enkelte patient (f.eks. HER2 eller østrogen receptor). Effekten af målrettet behandling er betydelig større hos patienter, hvor målet er til stede, end hos patienter, der ikke har målet i deres kræftvæv.

Formål Forsøget skal undersøge, om stoffet niraparib med eller uden bevacizumab kan holde sygdommen i ro.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har tilbagefald af æggeleder-, bughinde- eller æggestokkræft
 • Du skal have et af de muterede gener, som er karakteristiske for HDR-sygdommen
 • Du skal tidligere have fået behandling med kemoterapi med platin
 • Du tidligere har fået en operation før eller efter kemoterapi
 • Du må gerne tidligere have fået behandling med bevacizumab eller anden lignende behandling
 • Du mindst er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performance status 0-2)
 • Dine blodprøver ligger inden for bestemte grænser
 • Dine organer fungerer tilfredsstillende


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået behandling med en PARP-hæmmer
 • Du har større skader eller har fået en operation inden for 3 uger før, forsøget starter
 • Du har en aktiv infektion eller har en alvorlig sygdom
 • Du har bestemte mave-tarmproblemer
 • Du har ukontrolleret eller symptomatisk spredning af kræften til hjernen eller hjernehinder
 • Du har Hepatitis B eller C virus
 • Du stadig har alvorlige bivirkninger fra tidligere behandling


Sådan foregår forsøget Ekstra blodprøver i forbindelse med rutinemæssige blodprøvetagninger.
Her foregår forsøget
 • Vejle Sygehus
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Diverse Foregår i Vejles eksperimentelle enhed / ambulatorium
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 19-04-2013

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat