Gå til sygdomsliste

Sygdom Æggelederkræft, Æggestokkræft
Fase Fase 2
Kort titel AVANOVA 2

Forsøgets lange titel AVANOVA 2 - et 3-armet, åbent, fase 2 randomiseret studie til at evaluere effekten af niraparib og/eller niraparib-bevacizumab kombination mod bevacizumab alene hos kvinder med Homologous Recombination Deficient (HRD) platin-følsom epitelial ovarie-, æggeleder- eller bughindekræft

Overordnede formål
  • At sammenligne progressionsfri overlevelse


Undersøgelsesdesign Et 3-armet, åbent, fase 2 randomiseret studie.

Primære endpoints
  • Progressionsfri overlevelse


Sekundære endpoints
  • Sygdomskontrol rate


Inklusionskriterier
  • Patienter med avanceret behandlingsresistent ovariecancer. Inkluderer kun pt, som er henvist via Second Opinion Udvalget i DK.
Behandling Ekstra blodprøver i forbindelse med rutinemæssige blodprøvetagninger.
Planlagt antal patienter 30
Deltagende afdelinger
  • Vejle Sygehus
Diverse Foregår i Vejles eksperimentelle enhed / ambulatorium
Primær investigator Vejle Sygehus
Dato for sidste revision 22-03-2011

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat