Gå til sygdomsliste

Tidlig opdagelse af hjerteskader hos lymfekræftpatienter

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Hodgkin Lymfom ( HL), Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Kort titel Tidlig opdagelse af hjerteskader hos lymfekræftpatienter

Forsøgets lange titel Avanceret multimodal billeddiagnostik til påvisning og prædiktion af kardiotoxicitet ved doxorubicin-behandling af malignt lymfom

Overordnede formål
  • At undersøge, hvorvidt man kan anvende MIBG- og PET/MR-scanning til tidlig påvisning af hjerteskade ved brug af kemoterapi-regimer indeholdende stoffet doxorubicin. Derudover undersøges, om en sådan tidlig påvirkning af hjertet kan kobles til senere udviklet bindevævsdannelse i hjertet med risiko for efterfølgende hjertesvigt


Undersøgelsesdesign Et prospektivt enkelt center studie.

Primære endpoints Grad af myocardiel fibrose 1 år efter kemoterapi

Inklusionskriterier
  • Nydiagnostiseret Hodgkin eller non-Hodgkin lymfom
  • Intenderet kurativ behandling med doxorubicin


Eksklusionskriterier
  • Tidligere eller planlagt til mediastinal strålebehandling inklusiv hjertet
  • Tidligere behandlet med kemoterapi
  • Har hjerteinsufficiens (LVEF < 50%), uanset årsag
  • Signifikant nyresygdom
  • Påvirket leverfunktion
  • Kontraindikation overfor MR og/eller PET scanning


Behandling Følger standard behandling og kontrol for lymkekræft på Rigshospitalet. Patienter i dette studie skal have udført ekstra scanninger, de første ligger i starten af kemoterapiforløbet, de næste scanninger ligger efter 4 serier kemoterapi og 1 år efter starten på kemoterapien.

Planlagt antal patienter Ca. 100

Startdato 2015

Deltagende afdelinger
  • Rigshospitalet
Protokolnr EudraCT nr: 2014-002226-13.

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 01-05-2016

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat