Gå til sygdomsliste

Sygdom Brystkræft (kvinder)
Stadie Neoadjuverende
Fase Fase 1
Kort titel Keynote-173

Forsøgets lange titel Et fase 1 forsøg der vuderer behandling med pembrolizumab og kemoterapi som neoadjuverende behandling til triple negativ brystkræft

Overordnede formål
 • At undersøge sikkerhed, tolerabilitet og klinisk aktivitet af pembrolizumab (MK-3475) og kemoterapi


Undersøgelsesdesign Åben, randomiseret, ikke blindet interventions studie

Primære endpoints Progressionsfri overlevelse, PFS

Sekundære endpoints
 • Samlet responsrate, ORR
 • Samlet overlevelse, OS


Inklusionskriterier
 • Lokalt bekræftetet dMMR eller MSI-H stadie IV colorectal karcinom
 • PS 0 eller 1
 • Minimum 3 måneders forventet levetid
 • Målbar sygdom
 • Tilstrækkelig organfunktion


Eksklusionskriterier
 • Tidligere systemisk terapi for stadium IV colorektal cancer
 • Aktiv immunsygdom, systemisk behandlet inden for 2 år
 • Immunosuppressiv terapi inden for 7 dage
 • Strålebehandling inden for 4 uger
 • CNS metastaser og/eller carcinomatøs meningitis
 • Større kirurgiske procedurer inden for 28 dage,
 • Alvorlig medicinsk lidelse der skønnes uforenelig med indgang i studiet


Behandling
 • Arm1: 200 mg pembrolizumab IV på dag 1 i en 21 dages serie (Q3W). Max 35 behandlinger (ca. 2 år)
 • Arm2: Standard of Care kemoterapi. Patienter vil modtage en af følgende behandlinger 1) mFOLFOX6, 2) mFOLFOX6 + bevacizumab, 3) mFOLFOX6 + Cetuximab, 4) FOLFIRI, 5) FOLFIRI + bevacizumab, 6) FOLFIRI + cetuximab.


Planlagt antal patienter Total: 270, heraf ca. 4 i Danmark

Startdato Medio september 2016

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital
 • Regionshospitalet Herning (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
Primær investigator Regionshospitalet Herning
Dato for sidste revision 22-05-2018

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat