Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: KEYNOTE 180

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Spiserørskræft
Forklaring I dette forsøg undersøges effekten af et nyt stof kaldet pembrolizumab (Keytruda®) til behandling af kræft i spiserøret og kræft i overgangen mellem spiserør og mavesæk. Stoffet er en type immunterapi. Forsøgsbehandlingen er til patienter, hvis sygdom er fremskreden eller har spredt sig, og som tidligere har gennemgået 2 andre behandlinger.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Pembrolizumab (MK-3475/Keytruda®) er et stof der hjælper kroppen med selv at bekæmpe kræften. Det er et såkaldt antistof af typen PD1-hæmmere.

Det fungerer ved, at stoffet booster kroppens naturlige forsvar mod kræft.

Kræftceller kan normalt udskille stoffer, der blokerer immunsystemet fra at angribe dem.

En PD1-hæmmer som pembrolizumab kan forhindre disse stoffer i at virke, så immunsystemet atter kan bekæmpe kræften.

Det fjerner så at sige stopklodsen fra immunsystemet.

Pembrolizumab er allerede godkendt til behandling af visse typer af modermærkekræft, men det er endnu ikke godkendt til brug ved kræft i spiserøret.Hvad er antistoffer?

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Formål Forsøget skal undersøge pembrolizumabs effekt på kræft i spiserøret, og hvor alvorlige bivirkningerne er.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
 • Du har kræft i spiserøret eller i overgangen mellem mave og spiserør
 • Kræften har spredt sig, eller er vokset i en grad så sygdommen ikke egner sig til helbredende kirurgi og/eller strålebehandling
 • Din sygdom kan ses og måles på scanninger
 • Der er tilgængeligt væv fra kræftknuden, indhentet fra et tidligere operativt indgreb eller en vævsprøve
 • Dine organer fungerer tilfredsstillende


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har en aktiv autoimmun sygdom. Autoimmune sygdomme er f.eks. sukkersyge, psoriasis og leddegigt
 • Du inden for 7 dage før den første dosis forsøgsmedicin får steroidbehandling behandling (f.eks. binyrebarkhormon) eller enhver anden form for behandling, der dæmper immunforsvaret
 • Du inden for de sidste 5 år har haft en anden kræftsygdom eller livstruende sygdom
 • Du har HIV eller aktiv hepatitis B eller C
 • Kræften har spredt sig til hjernen, eller til hjernehinderne


Sådan foregår behandlingen Behandlingen varer et år og er delt op i serier. Hver serie varer 3 uger.

Du skal have forsøgsmedicinen pembrolizumab på dag 1 af hver serie. Så tiden mellem doserne af pembrolizumab vil være ca. 21 dage.

Stoffet får du på hospitalet direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får den ambulant - det vil sige uden at du behøver være indlagt. Selve behandlingen tager ca. 30 min., men du skal regne med ekstra tid til f.eks. blodprøver, samtale med læge m.m.

Undersøgelser før under og efter forsøget
Inden du påbegynder behandlingen og under selve forsøget, vil din kræft blive vurderet ved en CT-scanning eller en MR-scanning

Mens du er i behandling, vil du få udført en scanning hver 9. uge, i det første år du er i forsøget.

Derudover skal du løbende have forskellige undersøgelser: Helbredsundersøgelser, blodtryk, blod- og urinprøver m.m.

Efter sidste dosis af forsøgsmedicinen vil du blive fulgt af lægerne i mindst 30 dage, eller indtil du påbegynder en ny kræftbehandling.

Behandlingsstop
Du får forsøgsbehandlingen, så længe din kræftsygdom ikke bliver værre. Hvis din kræft ikke er blevet forværret efter 24 måneder, skal du dog stoppe med forsøgsbehandlingen.

Hvis din kræftknude forsvinder inden, vil du måske kunne stoppe behandlingen. Vender den så tilbage i løbet af forsøget, kan du måske genoptage behandlingen.

Behandlingen stopper, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Bivirkninger ved behandlingen Pembrolizumab er allerede godkendt til behandling af visse former for modermærkekræft.

Du kan læse på minmedicin.dk om stoffets bivirkninger, når man bruger det i de tilfælde:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nummer 2015-002427-26. Clinicaltrials.gov nr: NCT02559687

 • Denne side er sidst opdateret: 30-05-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat