Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: PERSIMUNE (biobank)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af blodsygdomme, Behandling på tværs af kræftsygdomme
Forklaring I dette forsøg undersøges immunforsvarets reaktioner på infektioner, og der vil blive set på mulige sammenhænge mellem arv, infektioner, miljø, livsstil, andre sygdomme og din sygdom.

I forsøges indsamles blodprøver og eventuelt spyt- og afføringsprøver, som bliver opbevaret i en biobank efter accept fra patienterne.

Forsøget henvender sig til kræftpatienter, som får kemoterapi og har en risiko for at få en infektion, fordi deres immunforsvar ikke fungerer optimalt. Vi vil gerne have dit samtykke til at kunne tage et par ekstra blodprøver til laboratorieforsøg.

Baggrund for forsøget Dette forsøg er et såkaldt observeringsstudie, så det indebærer ikke nogen forsøgsbehandling.

I forsøget indsamler lægerne biologiske data fra kræftpatienter, som har en risiko for at få en infektion. Materialet vil blive undersøgt i et laboratorium. Forskningsprojektet analyserer sygdomsforholdene hos personer, som har en risiko for at udvikle en infektion. Den opnåede viden skal bruges til at forbedre behandlingen af kræft og gøre det nemmere at stille en præcis diagnose.

Formål Formålet med hele projektet er at kunne identificere, hvilke kræftpatienter i behandling med kemoterapi, som har stor risiko for at få en infektion med feber, fordi de har for få hvide blodlegemer.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du får behandling med kemoterapi enten på Onkologisk eller Hæmatologisk Afdeling på Rigshospitalet


Forsøgsmetode Et observeringsstudie. Studiet er delt i to, hvor første del undersøger eksisterende data, mens andel del indsamler og analyserer nye data.

Sådan foregår forsøget Der er ingen behandling i dette studie. Der tages blodprøve og eventuelt spyt- og afføringsprøver.

Blodprøverne til forsøget tages af personalet på hospitalet. Der skal tages en blodprøve, når man starter i forsøget, efter 3 måneder, efter 6 måneder, efter 1 år og herefter årligt, så længe man er i et patientforløb på Rigshospitalet.

Man vil også få taget en blodprøve, hvis man bliver indlagt med infektionsfeber grundet for få hvide blodlegemer.

Her foregår forsøget
  • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Diverse Find patientinformation om forsøget (klik på feltet info ud for dit forsøg):

Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 14-06-2016

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat