Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Fotoferese/GVHD

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Akut leukæmi, Akut lymfatisk leukæmi (ALL), Akut myeloid leukæmi (AML), Anden hæmatologisk sygdom, Autoimmun Hæmolytisk Anæmi (AIHA), Behandling på tværs af blodsygdomme, Essentiel trombocytose, Hodgkin Lymfom ( HL), Hårcelleleukæmi (HCL), Idiopatisk Thrombocytopenisk Purpura (ITP), Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), Kronisk myeloid leukæmi (CML), Kronisk myeloproliferative sygdomme, Leukæmi, Lymfeknudekræft, Myelodysplastisk syndrom (MDS), Myelofibrose (MF), Myelomatose (knoglemarvskræft), Non-Hodgkin Lymfom (NHL), Paroxystisk Nocturn Hæmoglobinuri (PNH), Polycytæmia Vera (PV), Svær Aplastisk Anæmi (SAA), Waldenströms makroglobulinæmi
Forklaring Dette forsøg er til patienter med akut og kronisk graft versus Host sygdom (GVHD) efter knoglemarvstransplantation. I forsøget undersøger lægerne effekten af en behandlingsform kaldet ekstrakorporal fotoferese, der gør immunsystemet mere tolerant, så GVHD reaktionen dæmpes.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Fotoferese er en behandlingsform, hvor lægerne trækker blod fra dig med en maskine. Herefter centrifugeres blodet, så det skilles i røde og hvide blodlegemer.

De hvide blodlegemer behandles med et stof kaldet methoxpsalen (Uvadex), der gør cellerne ekstra følsomme overfor ultraviolet lys, og udsættes så for ultraviolet lys.

og belyser dem så med ultraviolet

Bagefter får du både de røde og de hvide blodlegemer tilbage i kroppen

De behandlede hvide blodlegemer dør efter 24-48 timer. De døde celler optages af nogle af immunsystemets celler, der bringer rester af de døde celler videre til resten af immunsystemet.

Det gør at immunsystemet bliver mere tolerant, og dermed dæmpes GVHD reaktionen.

Formål Lægerne vil med dette forskningsprojekt sætte tidligere ind med fotoferese hos patienter, der ikke har effekt af standardbehandlingen med binyrebarkhormon, fordi fotoferese ikke har lige så alvorlige bivirkninger som andre typer behandling til akut GVHD.

Hypotesen er, at det er lettere at slå GVHD symptomerne ned, hvis man går hurtigt i gang og forsøger at ramme sygdommen fra flere forskellige sider.

Forsøget skal derfor undersøge effekten af tidligt iværksat behandling med fotoferese på akut Graft versus Host sygdom, der ikke reagerer godt nok på behandling med høje doser binyrebarkhormon (Prednisolon eller SoluMedrol).

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har akut eller kronisk GVHD, som ikke reagerer tilstrækkeligt på binyrebarkhorm.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Der er en helbredsmæssig grund til eller tegn på, at du ikke bør have ekstrakorporal fotoferese.
 • Din primære kræftsygdom stadig er aktiv, eller du har fået tilbagefald


Forsøgsmetode Prosepktivt ublindet fase II studie.

Sådan foregår behandlingen Fotoferese gives i sengeafsnittet på Hæmatologisk afdeling på Rigshospitalet, hvis du har behov for indlæggelse.

Hvis du ikke er indlagt, foregår fotoferesebehandlingen ambulant på Bispebjerg hospital.

Patienter med akut GVHD
Som udgangspunkt får du fotoferese-behandlingen i 8 uger, og behandlingen starter, så snart det er konstateret, at binyrebarkhormon ikke har en tilstrækkelig virkning.

Du får hver uge behandlingen i 2 sammenhængende dage. Derudover får du også standardbehandling med det immundæmpende lægemiddel Infliximab, og den allerede iværksatte behandling med binyrebarkhormon fortsættes.

Hvis der er hurtig effekt og symptomerne forsvinder, vil behandlingen efter de 8 uger fortsætte 2 uger mere, hvor du ikke har symptomer.

Hvis du fortsat har symptomer efter de 8 uger, kan behandlingen fortsættes enten ugentligt eller med større intervaller mellem behandlingerne.

I de første 8 uger, vil du blive tilset af den forsøgsansvarlige læge, der vurderer effekten af behandlingen. Det foregår som hovedregel samtidig med fotoferesebehandlingen og medfører således ikke ekstra besøg på hospitalet.

Efter behandlingen er stoppet, vil du igen blive tilset af læge til kontrol af, om der er symptomer efter 2 uger og derefter hver 4. uge, indtil der er gået et halvt år fra behandlingens begyndelse.

Patienter med kronisk GVHD
Patienter med kronisk GVHD får fotoferese-behandlingen i forskellige intervaller. Ved behandlingsstart får alle patienter også infliximab

Patienter med svær kronisk GVHD:
 • Først får du behandlingen hver 2. uge i 6 måneder
 • Så hver 4. uge i 6 måneder
 • Derefter hver 6. uge i 4 måneder, inden behandlingen forsøges stoppet
Patienter med moderat kronisk GVHD:
 • Derefter hver 6. uge i 4 måneder
 • Hvis det er nødvendigt, fortsætter behandlingen så hver 4. uge i 3-6 måneder
 • Først du behandlingen hver 2. uge i 3 måneder, hvorefter man vurderer effekten.
Patienter med mild kronisk GVHD:
 • Til sidst hver 6. uge i 4 måneder, inden behandlingen forsøges stoppet
 • Herefter hver 4. uge i 3 måneder
 • Først du behandlingen hver 2. uge i 3 måneder, hvorefter man vurderer effekten.
Hvis GVHD symptomer forværres under behandlingen, har behandlingen ikke haft effekt, og behandlingen vil blive stoppet der.

Hvis der er stabile symptomer eller bedring følges 3 forskellige planer for aftrapning af behandling - afhængig af sværhedsgraden af den kroniske GVHD

Behandlingsstop
Skulle der mod forventning optræde et stort antal ukendte alvorlige bivirkninger/hændelser i forbindelse med forsøgsbehandlingen, vil forsøget blive stoppet.

Du kan også til enhver tid selv vælge at stoppe med forsøgsbehandlingen.

Her foregår forsøget
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Etisk Komite nr: H-D-2007-0098.
 • Denne side er sidst opdateret: 19-04-2013

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat