Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: JAVELIN 100

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Forklaring Hvis du har ikke-småcellet lungekræft, som har spredt sig, eller du har fået et tilbagefald, så kan denne forsøgsbehandling være en mulighed. I forsøget afprøver man et nyt stof kaldet avelumab (MSB0010718C).

Baggrund for forsøgsbehandlingen Avelumab er et forsøgslægemiddel, hvilket betyder, at sundhedsmyndighederne ikke har godkendt stoffet til behandling af lungekræft. I forsøget sammenligner man stoffet med standardbehandlinger med kemoterapi med cisplatin for at finde ud af, om forsøgsstoffet virker bedre.

Avelumab er et antistof, der angriber kræftcellerne via et protein kaldet PD-L1. Herved sker der nogle ændringer i kræftcellerne, som gør, at immunforsvaret bedre kan angribe og ødelægge kræftcellerne og dermed få kræften til at blive mindre eller holde sig i ro. Tidligere forsøg har vist, at avelumab har en gunstig virkning på patienter med ikke-småcellet lungekræft.

Som en del af forsøget vil der blive indsamlet viden om biomarkører via celle- og blodprøver.-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Hvad er biomarkører?
Biomarkører er en slags advarselsblink, som kan vise, om patienten har brug for hurtig behandling eller ej. Man finder dem ved at analysere kræftcellerne gennem vævsprøver og blodprøver.

Formål Forsøget skal undersøge sikkerheden og bivirkningerne ved en øget stråledosis til tumorområder.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du har hoved-halskræft i mundhulen, svælget eller struben
  • Du skal have kombinationsbehandling med kemo -og stråleterapi
  • Du har røget mere end 10 pakke år. 1 pakkeår = 20 cigaretter dagligt i et år.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
  • Du tidligere har haft kræft i hoved- hals området
  • Du er opereret for hoved- halskræft
  • Du har sukkersyge.


Sådan foregår behandlingen Forløbet før, under eller efter behandlingen vil være det samme som ved standardbehandlingen.

Læs mere om standardbehandling af hovedhalskræft

Her kan du få behandlingen
  • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 13-06-2014

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat