Gå til sygdomsliste

Enliven PLX108-10

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Sarkomer
Fase Fase 3
Kort titel Enliven PLX108-10

Forsøgets lange titel Et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret fase 3 forsøg af oralt administreret PLX3397 til forsøgsdeltagere med pigmenteret villonodulær synovitis eller kæmpecelletumor i seneskeden

Overordnede formål At sammenligne responsraten for PLX3397 med placebo ved uge 25, hos patienter med symptomatisk, lokalavanceret PVNS eller GCT-TS

Undersøgelsesdesign 2-delt fase 3 studie

Primære endpoints
 • Komplet respons, CR
 • Partial respons, PR
 • Progressiv sygdom
 • Stabil sygdom, SD


Sekundære endpoints
 • Patient rapporterede resultater
 • Respons baseret på tumor volumen score
 • Motion
 • Varighed af respons


Inklusionskriterier
 • Histologisk bekræftet diagnose af PVNS eller GCT - TS
 • Målbar sygdom på mindst 2 cm og i øvrigt baseret på RECIST 1.1
 • Symptomatisk sygdom på grund af aktiv PVNS eller GCT - TS, defineret som smerte eller stivhed. Se protokol
 • Stabilt smertestillende regime 2 uger forud for randomisering
 • Adekvate blodprøver


Eksklusionskriterier
 • PLX3397 eller anden målrettet biologisk behandling, kolonistimulerende faktor 1 (CSF-1) eller CSF-1-receptor; tidligere anvendelse af oral tyrosinkinaseinhibitor, f.eks imatinib eller nilotinib, er tilladt
 • Anden behandligskrævende cancer indenfor 1 år, eller bryst eller prostata cancer indenfor 5 år
 • Metastatisk PVNS / GCT-TS
 • Heptitis B elle C, HIV, TB
 • Betydelig anden alvorlig sygdom
 • Langt QT-interval
 • MR kontraindikationer


Behandling
 • Veliparib/placebo gives 7 dage i hver serie på 3 uger
 • Palitaxel gives ugentligt igennem behandlingen
 • Carboplatin gives hver 3. uge


Planlagt antal patienter Multicenter, 180 patienter
 • RH, 8 patienter
 • Vejle


Startdato August 2014

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet
 • Vejle Sygehus
Protokolnr EudraCT nummer: 2014-000345-70

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 19-05-2015

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat