Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: APO010/Screeningsprotokollen

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring I dette forsøg undersøges, om en mindre dosis end standarddosis af henholdsvis et nyt forsøgsstof APO010 og standardkemostofferne bortezomib, thalidomid, lenalidomid, cyclophosphamid og melphalan er lige så effektivt til at behandle myelomatoseceller.

Forsøget henvender sig til myelomatosepatienter. Vi vil gerne have dit samtykke til at kunne tage en ekstra knoglemarvsprøve til laboratorieforsøg. Prøven vil blive opbevaret i en biobank efter accept fra dig.

Baggrund for forsøget Dette forsøg er et såkaldt observeringsstudie, så det indebærer ikke nogen forsøgsbehandling.

I forsøget indsamler lægerne celleprøver fra patienter med myelomatose. Celleprøverne vil blive undersøgt i et laboratorium. Forskningsprojektet analyserer, om kræftcellerne reagerer på en mindre dosis end standarddosis af standardkemostofferne bortezomib, thalidomid, lenalidomid, cyclophosphamid og melphalan og forsøgsstoffet APO010. Den opnåede viden skal bruges til at forbedre behandlingen af myelomatose og udviklingen af nye lægemidler.

Formål Formålet er at opnå viden om, hvorvidt man kan give en mindre dosis af forskellige standardkemostoffer og forsøgsstoffet APO010 end standarddosis og opnå samme effektive behandling af myelomatosepatienter.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du har fået konstateret højrisikomyelomatose eller har tilbagefald af myelomatose efter behandling
  • Du mindst er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
  • Du har haft en anden kræftsygdom inden for de seneste 5 år
  • Du er overfølsom over for forsøgsmedicinen


Forsøgsmetode Et observeringsstudie.

Sådan foregår forsøget I forsøget indgår ca. 150 patienter. Forsøget forventes at vare 3 år.

Der er ingen behandling i dette studie. I studiet tages en knoglemarvsprøve, som analyseres for myelomatoseceller.

Knoglemarvsprøven til forsøget tages af personalet på hospitalet – hvis muligt får du taget en lidt større prøve, når du i forvejen får taget en knoglemarvsprøve. Du bliver lokalbedøvet, inden knoglemarvsprøven bliver udtaget.

Bivirkninger ved forsøget Du kan opleve en lidt længerevarende smerte ved knoglemarvsundersøgelsen i størrelsesordenen 30-60 sekunder. Hvis du har lette smerter ved indstiksstedet, kan de behandles med paracetamol (f.eks. pamol, pinex eller panodil).
Her foregår forsøget
  • Herlev Hospital (Midlertidig lukket)
  • Odense Universitetshospital
  • Rigshospitalet
  • Sjællands Universitetshospital Roskilde
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Diverse Find patientinformation om forsøget på Rigshospitalets hjemmeside (klik på feltet info ud for dit forsøg):

Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 23-06-2016

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat