Gå til sygdomsliste

APO010/Screeningsprotokollen

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Myelomatose
Kort titel APO010/Screeningsprotokollen

Forsøgets lange titel Screening for følsomhed for antineoplastisk medicin hos patienter med myelomatose

Overordnede formål
  • At opnå en biologisk viden om mulig følsomhed for behandling med APO010


Undersøgelsesdesign Observationsstudie

Inklusionskriterier
  • Nydiagnosticeret med hodgkin lymfom eller non-hodgkin lymfom med planlagt 1 linie behandling


Eksklusionskriterier
  • Forstår eller taler ikke dansk
  • Døv eller blind
  • Komorbiditet som udskyder kemoterapibehandling i mere end 3 uger
  • Alkohol eller medicinmisbrug
  • Ubehandlet psykisk sygdom


Behandling Oxaliplatin IV over 30 minutter hver 2. uge. Kontinuerlig peroral capecitabin fordelt på 2 doser dagligt.

Primær investigator SKA
Dato for sidste revision 23-01-2017

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat