Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Bedre kontrolforløb for patienter med myeloid leukæmi

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Akut myeloid leukæmi (AML), Kronisk myeloid leukæmi (CML)
Forklaring I dette forsøg undersøges, om opfølgningsforløb for patienter med myeloid leukæmi kan forbedres.

Baggrund for forsøget Forsøget skal undersøge, om der kan skabes bedre opfølgningsforløb for patienter med myeloid leukæmi ved at optimere overvågningen af bestemte leukæmiceller kaldet MRD. MRD er de kræftceller, der ikke er forsvundet efter kemoterapi og som oftest kan føre til, at man får et tilbagefald. Ved at optimere overvågningen af cellerne kan man hurtigere sætte ind med behandling og dermed minimere eller forhindre tilbagefald af sygdommen.

I forsøget vil indgå en karakterisering af leukæmicellerne.

Forsøget skal bruges som rollemodel for at forbedre opfølgningsforløb for alle patienter med en blodkræftsygdom.

Formål Forbedre opfølgningsforløbet for patienter med myeloid leukæmi og minimere risikoen for tilbagefald.

Du kan deltage i forsøget hvis: Du har kronisk myeloid leukæmi (CML), og
  • Sygdomsaktiviteten efter behandling er acceptabel
  • Du lige har fået diagnosen CML
Du har akut myeloid leukæmi (AML), og
  • Du har afsluttet behandling med kemoterapi
  • Din sygdom er under kontrol (komplet remission)


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
  • Lægen vurderer, at du ikke er i stand til psykisk at håndtere forløbet
  • Du har akut myeloid leukæmi (AML) og skal have en allogen stamcelletransplantation, dvs. en transplantation med stamceller fra en donor


Forsøgsmetode Et observationsstudie. Patienterne vil blive delt i to grupper, hvor den ene gruppe følger det nye opfølgningsforløb, og den anden gruppe følger standardopfølgningsforløbet.

Sådan foregår forsøget Hvis du har akut myeloid leukæmi (AML):
Hvis du skal følge det nye opfølgningsforløb, vil du få taget blodprøver en gang pr. måned, og du skal udfylde spørgeskemaer om livskvalitet og sindsstemning. Konsultationen foregår over telefonen.

Hvis du skal følge standardopfølgningsforløbet, går du til blodprøvekontrol og undersøgelse hos lægen ud fra de beskrevne standarder for forløbet.

Hvis du har kronisk myeloid leukæmi (CML):
Hvis du skal følge det nye opfølgningsforløb, vil du få taget blodprøver hver 3. måned, og du skal udfylde spørgeskemaer om livskvalitet og sindsstemning. Konsultationen foregår over telefonen.

Hvis du skal følge standardopfølgningsforløbet, går du til blodprøvekontrol og undersøgelse hos lægen ud fra de beskrevne standarder for forløbet. Du vil hvert halve år skulle udfylde et spørgeskema om livskvalitet.

Bivirkninger ved forsøget Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her foregår forsøget
  • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
  • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 25-07-2016

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat