Gå til sygdomsliste

BP29889/ Anti-Ang2

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Stadie Stadie 4
Fase Fase 1
Kort titel BP29889/ Anti-Ang2

Forsøgets lange titel Et åbent, fase IB, multicenter forsøg med dosiseskalerende kohorter, med henblik på at vurdere sikkerhed, farmakokinetik (PK), farmakodynamik (PD) og terapeutisk virkning af RO7009789 (CD40 agonist) i kombination med vanucizumab (Anti-Ang2 og Anti-VEGF bispecifik monoklonalt antistof) hos patienter med metastatiske solide tumorer

Overordnede formål
 • At evaluere sikkerhed, farmakokinetik, farmakodynamik og terapeutisk effekt af RO7009789 kombineret med vanucizumab


Undersøgelsesdesign Et åbent, fase IB, multicenter forsøg.

Primære endpoints
 • Dosisbegrænsende toksicitet
 • Bivirkninger


Sekundære endpoints
 • Evaluere forekomsten af anti-drug-antistoffer mod RO7009789 og vanucizumab
 • Beskrive PK og PD
 • Respons, sygdomskontrol, progressionsfri overlevelse og overlevelse


Inklusionskriterier
 • Del 1: metastatisk, histologisk bekræftet solid tumor hvor der ikke findes en standard behandling (følgende diagnoser kan ikke indgå: prostata, NSCLC, ovarie og colon)
 • Del 2: histologisk bekræftet metastatisk platinreistent ovarie carcinom (aPROC), metastatisk ventrikel cancer, metatstatisk cervix cancer, ikke-resektabel metastatisk colorektal cacern, metastatisk c. pancreas, eller metastatisk tripel-negativ brystkræft
 • PS 0-1
 • Forventet levetid ≥ 16 uger
 • Tilfredsstillende hæmatologi, nyre-, lever- og hjertefunktion
 • Målbar sygdom iht. RECIST


Eksklusionskriterier
 • Er for nyligt behandlet med systemisk kræftbehandling
 • Tidligere behandlet med PD1 eller PD-L1, vanucizumab eller CD40 rettet behandling
 • Del 2: indenfor 12 måneder behandlet med VEGF eller VEGF-receptor rettet behandling
 • Systemisk immunosuppressiv medicin indenfor de sidste 2 uger
 • Tidligere haft venetrombose eller har brugt antikoagulationsmedicin indenfor de sidste 7 dage
 • Indenfor de sidste 6 måneder haft signifikant kardiovaskulær eller cerebrovaskulær sygdom
 • Tidligere strålebehandling af bækken eller abdomen, involvering af rectosigmoideum eller tarminvolvering hos patienter med aPROC
 • Tidligere autoimmun sygdom
 • Alvorlig infektion eller vaccineret med levende vaccine indenfor de sidste 4 uger
 • Anden malign sygdom indenfor de sidste 3 år
 • Andre tilstand som kan kontraindicere deltagelse i studiet
 • Tidligere hæmoptyse, blødningstendens eller koagulopatier
 • Kendt symptomatisk eller ubehandlede CNS malignitet


Behandling Del 1: iv vanucizumab gives dag 1 og dag 15 i hver serie. Sc RO7009789 gives dag 2 i serie 1-4 og derefter hver 3. serie.
Hver serie varer 28 dage.
Del 2: den anbefalede dosis fra del 1 af RO7009789 gives i kombination med vanucizumab som i Del 1.

Planlagt antal patienter 170

Startdato Juni 2016

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet (Midlertidig lukket)
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 08-03-2016

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat