Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: SYNK

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Hoved-halskræft, Mundhulekræft, Næse- og bihulekræft, Svælget - kræft i, Skjoldbruskkirtelkræft, Spytkirtelkræft, Strubekræft, Ukendt primær tumor
Forklaring Forsøget henvender sig til patienter, der har modtaget strålebehandling for hoved-halskræft eller for ukendt primær tumor på halsen. I forsøget undersøger man, om daglig træning under strålebehandling kan begrænse, at man får besvær med at synke og spise.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Mange patienter med hoved-halskræft, som får strålebehandling, får efterfølgende i kortere eller længere perioder problemer med at spise eller drikke (kaldet dysfagi) – det skyldes til dels stramhed i vævet, og det er derfor vigtigt at holde muskulaturen i området aktiv for at forebygge stramninger.

Derfor er træning en vigtig del af rehabiliteringen efter behandlingen. I dette forsøg undersøges om træning allerede tidligt i forløbet kan være med til at forebygge spise- og synkeproblemer og/eller mindske de problemer, behandlingen giver.Læs mere om spise- og synkeproblemer og andre bivirkninger ved strålebehandling

Akutte bivirkninger ved strålebehandling i hoved-halsområdet

Formål Formålet er at undersøge, om træning vejledt af ergo- eller fysioterapeut samtidig med strålebehandling af hoved-halsområdet kan forebygge spise- og synkeproblemer og/eller mindske de problemer, behandlingen giver.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har en af følgende former for hovedhalskræft: kræft i strube, mundhule, mundsvælg eller strubesvælg eller ukendt primær tumor på halsen
 • Du skal have strålebehandling med det formål at opnå helbredelse, med eller uden samtidig kemoterapi


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået behandling for hoved-halskræft
 • Du ligger i sengen eller sidder i en stol mere end halvdelen af dagen og har brug for hjælp til at klare dig (performancestatus > 2)


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får tilbudt behandling med træning, og hvem der kontrolleres på sædvanlig vis.

Sådan foregår behandlingen Uanset om du skal deltage i forsøgsgruppen eller kontrolgruppen, vil du få testet din synkefunktion, målt din kæbes bevægelighed og testet din generelle fysiske funktion. Du vil få foretaget testen, når du begynder på strålebehandling, og når du slutter strålebehandling. Du vil også blive testet ved 2-, 5- og 12-måneders kontrolbesøget.

Testen af synkefunktionen kaldes en FEES-undersøgelse. Ved undersøgelsen fører en ergoterapeut et ganske tyndt og bøjeligt rør med et kamera for enden (kaldet et fiberskop) gennem næsen ned i svælget. Der vil være en læge til stede under undersøgelsen. Når kameraet er ført ned, vil du blive bedt om at synke, så din synkefunktion kan testes. Til forskel fra tidligere undersøgelser skal du spise og drikke noget samtidig med, at undersøgelsen udføres. Undersøgelsen tager ca. 10 minutter.

Hvis du deltager i forsøgsgruppen, får du udover standardtilbuddene et træningsprogram, hvor du skal styrketræne 2 gange om ugen af 1 times varighed i de 6 uger, du får strålebehandling. Styrketræningen foregår på hospitalet, enten individuelt eller som holdtræning.

Du skal også mund- og styrketræne 3 gange om ugen af ½ times varighed i de 6 uger, du får strålebehandling. Du skal lave øvelser for ansigtets muskler, tungen, kæbeleddet og synkefunktionen samt udspændingsøvelser for halsen. Træningen foregår på hospitalet. Efter de 6 uger skal du hjemmetræne i yderligere 2 måneder. Din forsøgslæge vil løbende kontakte dig telefonisk for at følge op på træningen.

Det er ingen hindring for deltagelse i forsøget, hvis du går til genoptræning af din synkefunktion.

Uanset hvilken gruppe du er i, kan du blive henvist til lymfødembehandling, hvis du får hævelse af hals eller hoved som følge af behandlingen.

Ophør med forsøg og kontrolbesøg
Behandlingen stopper før tid, hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen, eller hvis du er fraværende fra træning i mere end 7 sammenhængende dage.

2, 5 og 12 måneder efter afsluttet behandling skal du gå til kontrolbesøg. Hvis du er i kontrolgruppen, og din synkefunktion forværres til kontrolbesøgene, kan du få tilbudt genoptræning eller ergoterapi.

Bivirkninger ved behandlingen Der er ingen kendte bivirkninger ved den træning, der indgår i forsøget.

FEES-undersøgelsen af synkefunktionen kan medføre lidt ubehag for nogle.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Clinicaltrials.gov: NCT02385929.

 • Denne side er sidst opdateret: 07-09-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat