Gå til sygdomsliste

Sygdom Brystkræft (kvinder)
Fase Fase 1
Kort titel BrAKT1

Forsøgets lange titel Fase 1, ublindet, multicenter forsøg til undersøgelse af sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og preliminær antitumor aktivitet til patienter med avanceret cancer

Overordnede formål
 • At undersøge sikkerhed og tolerabilitet af AZD5363, identificere dosis og behandlingsskema. Desuden undersøges hvordan kroppen optager og udskiller AZD5363 og antitumor aktivitetten af AZD5363.


Undersøgelsesdesign Fase 1, ublindet, multicenter forsøg.

Primære endpoints
 • Sikkerhed og tolerabilitet af AZD5363


Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik
 • Præliminær vurdering af antitumor aktivitet


Inklusionskriterier
 • Avanceret eller metastatisk ER+ mamma cancer
 • Enten have positiv AKT1 mutation (kohorte E) eller en positiv PTEN (kohorte F)
 • Målbar sygdom
 • PS 0-1
 • Forventet levetid mindst 12 uger


Eksklusionskriterier
 • Klinsk signifikant abnorm glukose metabolisme
 • Medullært tværsnit eller hjernemetastaser med mindre de er asymptomatiske, behandlet og er stabile (ikke har behov for steorider)
 • Ukontrolleret systemisk sygdom, inklusiv aktiv blødersygdom, aktive infektion, hepatitis B og C, HIV
 • Klinsk signifikant hjertesygdom


Deltagende afdelinger
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 02-02-2016

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat