Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: MF ReTHINK

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelofibrose (MF)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne virkningen og sikkerheden af medicinen ruxolitinib (Jakavi®), givet til patienter med tidlig myelofibrose.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Ruxolitinib (Jakavi®), er et lægemiddel, der i dag kan anvendes til patienter med fremskreden myelofibrose.

Men man ved på nuværende tidspunkt ikke, om patienter med tidlig myelofibrose også har gavn af behandlingen.

Dette forsøg vil undersøge, om ruxolitinib kan forsinke udviklingen fra tidlig til mere fremskreden myelofibrose. Desuden vil man se på, om stoffet kan forbedre symptomer og overlevelse hos patienter med tidlig myelofibrose.Hvad er Ruxolitinib (Jakavi®)?

Ruxolitinib er en såkaldt JAK2-hæmmer. Stoffet blokerer JAK2 enzymet i kroppen som ellers fejlagtigt sender signaler om at danne blodlegemer.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har myelofibrose med fibrose i knoglemarven svarende mindst til en grad 1, uanset om JAK2-genet er muteret
 • Har mindst en mutation i et af fem gener i kendte sygdomsgener
 • Din milt ikke er udtalt forstørret
 • Lægen vurderer at du har mild myelofibrose


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere er behandlet med ruxolitinib eller andre typer lignende medicin (JAK inhibitorer)


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsbehandling. Den anden gruppe får placebo (stof uden nogen virkning, der ligner forsøgsstoffet).

Forsøget er også dobbeltblindet. Det betyder, at hverken du eller forsøgslægen under forsøget ved, om du får forsøgsbehandling eller standardbehandling. I nødstilfælde kan forsøgslægen dog hurtigt finde ud af det.

Sådan foregår behandlingen Før du starter forsøgsbehandlingen, vil forsøgslægen spørge til dit helbred og din sygehistorie. Der vil blive brugt en prøve fra din sidste knoglemarvsbiopsi til at sikre, at du har tidlig MF og er egnet til at deltage i forsøget. Derudover skal du gennemgå en helbredsundersøgelse.

Behandlingen består af ruxolitinib tabletter eller placebotabletter, som du skal tage to gange om dagen.

Du vil blive bedt om at møde til kontrol på afdelingen ca. 7 gange i de første 24 uger og derefter 4 gange de følgende 24 uger. Efter besøget i uge 48 vil besøgene være hver 12. uge i den resterende del af forsøget. Hvert besøg tager ca. 1‐2 timer.

Hvis din sygdom forværres mens du får forsøgsmedicinen, kan du muligvis deltage i en anden del af forsøget kaldet "behandlingsperiode 2". I denne periode får du ruxolitinib i en højere dosis.

Men eller stopper behandlingen, hvis myelofibrosen bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du selv ønsker at stoppe. Den kan også ophøre, hvis din forsøgslæge eller medicinalfirmaet, der har udviklet forsøgsstoffet, beslutter, at det er bedst for dig at stoppe.

Efterfølgende kontrol
Efter du er stoppet med forsøgsmedicinen skal du møde til regelmæssige kontrolbesøg.

Disse besøg fortsætter, indtil din sygdom forværres, eller du starter på en ny behandling for sygdommen. Det forventes at du vil blive fulgt i forsøget i ca. 5‐6 år.

Bivirkninger ved behandlingen Du kan læse på minmedicin.dk om ruxolitinib (Jakavi®) bivirkninger:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Aalborg Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Clinicaltrials.gov nr: NCT02598297. Sundhedsstyrelsens journal nr: 2016041321.

 • Denne side er sidst opdateret: 19-09-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat