Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: KASTEL

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Hodgkin Lymfom ( HL), Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring I denne spørgeskemaundersøgelse ser forskerne på, om patienter, behandlet for lymfom, oplever nedsat kognitiv funktion. Kognitiv funktion er evnen til at indlære, kombinere og forstå problemstillinger. Forsøget er et såkaldt observationssstudie, så det indebærer ikke nogen forsøgsbehandling

Baggrund for forsøget Hvert år bliver 1150 danskere diagnosticeret med en lymfom kræftsygdom.

Standardbehandlingen er en kombination af stråle- og kemoterapi, afhængig af sygdomsstadiet. Nogle patienter bliver desuden behandlet med antistoffet rituximab.

Den præcise behandling afhænger af sygdoms udbredelse og andre sygdomstræk hos den enkelte patient.

Uanset hvordan behandlingen er sat sammen oplever lymfompatienter en reduktion i livskvalitet og en øget træthed.

Tidligere undersøgelser har peget på, at kemoterapi, men især strålebehandling kan resultere i nedsat kognitiv funktion hos kræftpatienter. Deres hjerne fungerer altså ikke lige så godt som før behandlingen.

Det vil man undersøge nærmere i dette studie. Studiet er et såkaldt observationsstudie, så det indebærer ikke forsøgsbehandling, og det har ingen indflydelse på din planlagte eventuelle standardbehandling.

Formål Forsøget skal undersøge, hvor effektiv ponatinib er til at behandle kronisk myeloid leukæmi, hvor store doser man skal give af ponatinib, og hvor alvorlige bivirkningerne er.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du har kronisk myeloid leukæmi
  • Du har fået mindst to behandlinger med forskellige tyrosin kinase-hæmmere, hvor behandlingen ikke længere virker
  • Du mindst er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)
  • Din lever og nyrer fungerer tilfredsstillende


Her kan du få behandlingen
  • Herlev Hospital (Lukket)
  • Odense Universitetshospital (Lukket)
  • Rigshospitalet (Lukket)
  • Sjællands Universitetshospital, Roskilde (Lukket)
  • Vejle Sygehus (Lukket)
  • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 03-01-2014

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat