Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Onkogeriatri

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Bugspytkirtelkræft, Hoved-halskræft, Lungekræft, Mavekræft, Spiserørskræft, Tyktarmskræft
Forklaring Dette forsøg undersøger, om man kan forbedre den fysiske formåen og overlevelse for ældre kræftpatienter med andre og flere sygdomme end kræft. Forsøget er et såkaldt non-interventionsforsøg, så det indebærer ikke nogen forsøgsbehandling.

Baggrund for forsøget Kræft kan behandles med flere forskellige metoder afhængig af, hvilken type kræft der er tale om. Ældre mennesker har dog ofte flere sygdomme, der påvirker deres helbred. Disse sygdomme kan samlet øge de ældres skrøbelighed.

I dette forsøg ser man om en geriatisk indsats kan gøre en forskel for de ældre kræftpatienter.

Geriatriske afdelinger på hospitalet varetager udredning og behandling af svækkede, ældre patienter med komplekse sygdomme og syndromer.

En geriatisk indsats indebærer en gennemgang og optimering af din medicin og dine andre sygdomme og helbredstilstande helt generelt.

Formål Undersøgelsen skal belyse, om en geriatrisk indsats og opfølgning forbedrer den fysiske formåen og overlevelsen for ældre, skrøbelige kræftpatienter.

Den skal se, om det kan mindske behovet for hospitalsindlæggelser, øge antallet af patienter, der gennemfører deres planlagte kræftbehandling og forbedre livskvaliteten.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du er over 70 år
 • Du har bugspytkirtelkræft, hoved-halskræft, lungekræft, mavekræft, spiserørskræft eller tyktarmskræft
 • Du bor i Odder (ekskl. Thunø), Faurskov, Skanderborg og Aarhus kommuner
 • Lægen har vurderet ud fra et skema, at du kan være skrøbelig


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du er blevet henvist til specialiseret palliativ indsats ved første besøg på Onkologisk afdeling


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, og deler dem op i to grupper, Den ene gruppe får forsøgsbehandling, den anden gruppe får standardbehandling.

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Bagefter får du alt efter lodtrækning enten forsøgsbehandling eller standardbehandling:

Forsøgsbehandling
På den første dag af hver 2. uge får du på hospitalet nivolumab sprøjtet direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.

Standarbehandling
Du får docetaxel kemoterapi hver 3 uge eller paclitaxel kemoterapi hver uge i 6 uger. Begge gives gennem en blodåre i et drop.

Hvor længe varer forsøget?
Så længe du har gavn af behandlingen, kan du fortsætte behandlingen.

Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Efter behandlingen stopper skal du til nogle opfølgningsbesøg.

Bivirkninger ved behandlingen Nivolumab er godkendt til behandling af nogle former for kræft. Du kan læse på minmedicin.dk om stoffets bivirkninger, når man bruger dem til at behandle disse kræftformer.

På minmedicin kan du også læse om de andre stoffers bivirkninger:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr: 2014-005325-12. Clinical trials nr: NCT02412878.

 • Denne side er sidst opdateret: 04-02-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat