Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Neptune

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I forsøget undersøger man, om immunterapi med stoffet MEDI4736 kombineret med tremelimumab er en mere effektiv behandling end standardbehandling med kemoterapi til patienter med ikke småcellet lungekræft.

Du kan deltage i forsøget, hvis din lungekræft har spredt sig.

Baggrund for forsøgsbehandlingen I forsøget undersøges effekten af immunterapi med stofferne MEDI4736 og tremelimumab. Ingen af stofferne er endnu godkendt til behandling af ikke småcellet lungekræft.

Begge stoffer er antistoffer, som virker ved at hjælpe immunsystemet til at forhindre eller bremse væksten af kræft.Hvad er antistoffer?

Antistoffer er en type kræftmedicin, der binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Formål I forsøget undersøger man, hvor effektivt og sikkert stofferne MEDI4736 og tremelimumab er i behandlingen af ikke småcellet lungekræft.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har ikke småcellet lungekræft, der har spredt sig
 • Din tumor ikke har bestemte ændringer i EGFR eller ALK
 • Du ikke tidligere har fået kemoterapi eller lignende medicinsk behandling mod ikke småcellet lungekræft, der har spredt sig
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har både småcellet og ikke småcellet lungekræft
 • Kræften har spredt sig til hjernen eller påvirker rygmarven
 • Du tidligere har fået behandling med immunterapi undtagen behandling med kræftvacciner
 • Du har en aktiv inflammatorisk tarmsygdom f.eks. Crohns sygdom eller ulcerativ colitis


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling med immunterapi med stoffet MEDI4736 kombineret med tremelimumab, og hvem der får standardbehandling med kemoterapi.

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Forsøgsbehandling
Du får behandlingen i serier. En behandlingsserie varer 4 uger, og du kan få op til 13 behandlingsserier.

I de første fire behandlingsserier får du stofferne MEDI4736 og tremelimumab på hospitalet på dag 1. I behandlingsserie 5-13 får du kun stoffet MEDI4736 på dag 1 i hver behandlingsserie.

Du får stofferne sprøjtet direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.

For nogle kan det være en mulighed at genoptage forsøgsbehandlingen efter afsluttet behandling. Tal med din forsøgslæge herom.

Standardbehandling
Du får behandlingen i serier. En behandlingsserie varer 3 uger, og du kan få op til 6 behandlingsserier.

Du får en af følgende kombinationer af kemostoffer efter aftale med din læge:
 • Paclitaxel og carboplatin
 • Gemcitabin og cisplatin
 • Gemcitabin og carboplatin
 • Pemetrexed og cisplatin
 • Pemetrexed og carboplatin
Du får stofferne sprøjtet direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.

Behandlingsafslutning
Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du selv ønsker at stoppe. Den kan også ophøre, hvis din forsøgslæge eller medicinalfirmaet, der har udviklet forsøgsstoffet, beslutter, at det er bedst for dig at stoppe.

Opfølgningsbesøg
Du skal møde til et opfølgningsbesøg 1, 2 og 3 måneder efter afsluttet behandling. Hver 8. uge vil du få en CT- eller MR-scanning. Yderligere opfølgning vil ske efter aftale med din forsøgslæge.

Bivirkninger ved behandlingen Kemostofferne pemetrexed, cisplatin, carboplatin, gemcitabin og paclitaxel er allerede godkendt til behandling af lungekræft. Du kan læse på minmedicin.dk om stoffernes bivirkninger:For flere af stofferne gælder, at der er flere medicinvaremærker, der indeholder det konkrete stof og kan bruges til behandlingen. Bivirkningerne er ens for dem alle. Linkene fører til et af mærkerne.

Her kan du se de rapporterede bivirkninger, som er mest almindelige ved behandling med MEDI4736 og tremelimumab:
 • Feber
 • Træthed
 • Udslæt
 • Ændret blodtryk
 • Øget hjerterytme
 • Hovedpine
 • Kvalme, opkast og nedsat appetit
 • Svimmelhed
 • Vægtændringer
 • Fald i antallet af blodplader, som kan give blødning fra næse og gummer, blod i afføringen og røde pletter i huden
 • Åndenød
 • Snurren, brændende følelse, skrap smerte, svaghed, følelsesløshed, svært ved at føle smerte eller temperaturændringer i fingre – og i tæerne når du går
 • Mavesmerter og ømhed ved berøring af maven
 • Oppustethed
 • Diarré
 • Misfarvet urin eller afføring
 • Løs eller øget afføring
 • Blod i afføring
 • Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr: 2015-002197-21, ClinicalTrials.gov nr: NCT02542293

 • Denne side er sidst opdateret: 17-10-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat