Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: KEYNOTE-177/MK-3475

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I forsøget undersøger man, om behandling med stoffet pembrolizumab er en mere effektiv behandling end standardbehandling med kemoterapi til patienter med ende- eller tyktarmskræft.

Baggrund for forsøgsbehandlingen I forsøget undersøges effekten af stoffet pembrolizumab, som er en form for immunterapi. Stoffet er godkendt til behandling af modermærkekræft, men endnu ikke godkendt til behandling af ende- og tyktarmskræft.-

Ved immunterapi aktiveres ens eget immunforsvar til at genkende kræftcellerne, så kroppen selv slår sygdommen ned. Det er en behandlingsform, hvor man udnytter specielle dele af immunsystemet til målrettet at bekæmpe kræftcellerne.

Der findes forskellige former for immunterapi.

Formål I forsøget undersøger man, hvor effektivt stoffet pembrolizumab er i behandlingen af ende- eller tyktarmskræft.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har ende- eller tyktarmskræft af typen Mikrosatellitinstabilitet-Høj (MSI-H) eller Mismatch Repair Deficient (dMMR)
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
 • Det er muligt for lægerne at kontrollere, om din sygdom udvikler sig
 • Dine organer fungerer tilfredsstillende


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået behandling med kemoterapi eller lignende for ende- eller tyktarmskræft, der har spredt sig
 • Du har en immunsygdom, som inden for de sidste 2 år har krævet behandling
 • Du har fået behandling med medicin, der nedsætter immunforsvaret, inden for 7 dage før, forsøget starter
 • Du har fået strålebehandling eller en større operation inden for 28 dage før, forsøget starter
 • Kræften har spredt sig til hjernen eller hjernehinderne
 • Du har en alvorlig sygdom, og lægen skønner, at du derfor ikke kan deltage i forsøget


Forsøgsmetode Det er et åbent forsøg, der betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får.

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling med pembrolizumab, og hvem der får standardbehandling

Sådan foregår behandlingen Der vil være op til 270 personer, der deltager i forsøget, heraf ca. 4 fra Danmark.

Du starter med at få en helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Behandling med pembrolizumab
Du får behandlingen i serier. En behandlingsserie varer 21 dage. Du får pembrolizumab på hospitalet sprøjtet direkte i dine blodårer gennem et drop – du får behandlingen på dag 1 ud af 21 dage. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.

Du kan få behandlingen i op til 2 år. For nogle kan det være en mulighed at genoptage eller fortsætte behandlingen med pembrolizumab efter afsluttet behandling – tal med din forsøgslæge herom.

Behandling med standardkemoterapi
Du får behandlingen i serier. En behandlingsserie varer 14 dage.

Du får en af følgende kombinationer af kemostoffer efter aftale med din læge:
 • FOLFOX6
 • FOLFOX6 og bevacizumab
 • FOLFOX6 og cetuximab
 • FOLFIRI
 • FOLFIRI og bevacizumab
 • FOLFIRI og cetuximab
FOLFOX6 er en kombination af stofferne 5-fluorouracil, folininsyre og oxaliplatin.
FOLFIRI er en kombination af stofferne 5-fluorouracil, folininsyre og irinotecan.

Du får stofferne sprøjtet direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.

For nogle kan det være en mulighed at få behandling med pembrolizumab, hvis behandlingen ikke har den ønskede effekt. Tal med din forsøgslæge herom.

Du skal løbende og efter aftale med forsøgslægen komme til kontrolbesøg på hospitalet.

Du vil få en CT- eller MR-scanning 28 dage før første behandlingsserie. Herefter får du en scanning hver 9. uge.

Forsøgsafslutning, kontrolforløb og videre behandling
Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Du skal komme til et opfølgningsbesøg inden for 30 dage efter, du har afsluttet behandling. Din forsøgslæge vil aftale rammerne for videre opfølgning sammen med dig.

Bivirkninger ved behandlingen Kemostofferne pembrolizumab, bevacizumab, cetuximab, 5-fluorouracil, oxaliplatin og irinotecan er allerede godkendt til behandling af forskellige kræftsygdomme. Du kan læse på minmedicin.dk om stoffernes bivirkninger:For flere af stofferne gælder, at der er flere medicinvaremærker, der indeholder det konkrete stof og kan bruges til behandlingen. Bivirkningerne er ens for dem alle. Linkene fører til et af mærkerne.

På minmedicin.dk kan du læse om bivirkningerne til folinsyre:
 • Folinsyre (Calciumfolinat "Ebewe"®, Calciumfolinat "Hospira"®)
Ved at give to lægemidler mod kræft samtidigt, er det muligt, at bivirkningerne fra hvert lægemiddel forstærkes.

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Vejle Sygehus
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 02-05-2016

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat