Gå til sygdomsliste

KEYNOTE-177/MK-3475

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Stadie Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel KEYNOTE-177/MK-3475

Forsøgets lange titel Forsøg med pembrolizumab sammenlignet med kemoterapi til ende/ eller tyktarmskræft i stadie IV med status MSI-Høj eller dMMR.

Overordnede formål At sammenligne PFS mellem pembrolizumab og standard kemoterapi

Undersøgelsesdesign Åben, randomiseret, ikke blindet interventions studie

Primære endpoints Progressionsfri overlevelse, PFS

Sekundære endpoints
 • Samlet responsrate, ORR
 • Samlet overlevelse, OS


Inklusionskriterier
 • Lokalt bekræftetet dMMR eller MSI-H stadie IV colorectal karcinom
 • PS 0 eller 1
 • Minimum 3 måneders forventet levetid
 • Målbar sygdom
 • Tilstrækkelig organfunktion


Eksklusionskriterier
 • Tidligere systemisk terapi for stadium IV colorektal cancer
 • Aktiv immunsygdom, systemisk behandlet inden for 2 år
 • Immunosuppressiv terapi inden for 7 dage
 • Strålebehandling inden for 4 uger
 • CNS metastaser og/eller carcinomatøs meningitis
 • Større kirurgiske procedurer inden for 28 dage,
 • Alvorlig medicinsk lidelse der skønnes uforenelig med indgang i studiet


Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital
 • Regionshospitalet Herning (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
Primær investigator Regionshospitalet Herning
Dato for sidste revision 22-05-2018

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat