Gå til sygdomsliste

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Fase Fase 2
Kort titel TASCO 1

Forsøgets lange titel Et åbent, randomiseret, ikke komparativ fase 2 studie, som evaluerer S 95005 (TAS-102) plus bevacizumab og capecitabin plus bevacizumab hos patienter med tidligere ubehandlet metastatisk colorektal cancer, der ikke er egnet til intensiv behandling

Overordnede formål At sammenligne S 95005 (TAS-102) + bevacizumab og capecitabin + bevacizumab som førstevalgspræperat til patienter med metastatisk colorektal cancer der ikke er egnet til intensiv behandling. Dette gøres ved at evaluere progressionsfri overlevelse, PFS.

Undersøgelsesdesign Et randomiseret åbent studie

Primære endpoints Progressionsfri overlevelse, PFS

Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate, ORR
 • Varighed af respons, DR
 • Sygdomskontrolrate, DCR
 • Samlet overlevelse, OS
 • Sikkerhed og tolerence
 • Livskvalitet


Inklusionskriterier
 • Koagulationsværdier indenfor normalområdet
 • Performance status 0, 1 eller 2 ved randomiseringen.
 • Histologisk eller cytologisk bekræftet adenokarcinom i tyk- eller endetramen
 • Angivet RAS status (muteret eller vild type)
 • Mindst en målbar læsion
 • Ikke tidligere blevet behandlet for metastatisk colorectalcancer
 • Tidligere kemoterapi er tilladt, hvis behandling er afsluttet mere end 6 måneder før behandlingsstart
 • Ikke er kandidat til kombinationskemoterapi med irinotecan eller oxaliplatin, eller til kurativ resektion af metastatiske læsioner
 • Kan medicineres oralt (fx ingen ernæring via sonde)
 • Har tilstrækkelig organfunktion


Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Vejle Sygehus
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Primær investigator Vejle Sygehus
Dato for sidste revision 09-12-2013

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat