Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: KEYNOTE 355

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Brystkræft, Brystkræft hos mænd
Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg undersøger effekt og bivirkninger, når patienter med brystkræft får både kemoterapi og et nyt antistof kaldet pembrolizumab (Keytruda). Pembrolizumab er et antistof, der fungerer som en type immunterapi. Forsøget er til patienter med spredning eller tilbagefald af triple negativ brystkræft, som ikke kan opereres bort.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Pembrolizumab er et antistof, der hjælper immunforsvaret med at bekæmpe kræften. Det er en såkaldt PD1-hæmmer.

Det fungerer ved, at stoffet ødelægger bestemte forsvarsmekanismer på kræftcellernes overflade. Det gør at kroppens naturlige forsvar igen kan genkende og bekæmpe kræftcellerne.

På den måde fjerner pembrolizumab så at sige stopklodsen fra immunsystemet.

Pembrolizumab er allerede godkendt til behandling af visse typer af modermærkekræft og lungekræft, men det er endnu ikke godkendt til brug ved de fleste kræftformer.

I dette forsøg undersøger man virkning og sikkerhed ved pembrolizumab, når man giver det sammen med kemoterapi til brystkræftpatienter.-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Formål Dette forsøg skal:
 • Undersøge Pembrolizumabs bivirkninger og sikkerhed, når man kombinerer det med én af tre forskellige typer kemoterapi
 • Undersøge effekten og bivirkninger ved pembrolizumab og kemoterapi sammenlignet med kemoterapi og placebo (stof uden virkning)


Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har tilbagefald af brystkræft, der ikke tidligere er behandlet med kemoterapi, og som ikke kan fjernes ved operation, ELLER hvis du har brystkræft som har spredt sig og som ikke tidligere er behandlet med kemoterapi
 • Brystkræften er såkaldt triple negativ
 • Du har afsluttet behandling for stadie I-III brystkræft og der er gået mindst seks måneder mellem du afsluttede din behandling og din sygdom vendte tilbage
 • Du har fået forebyggende kemoterapi (anthracykline)
 • Det er muligt at følge kræftens udvikling på en scanning
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
 • Dine organer fungerer tilstrækkelig til at du kan deltage i forsøget


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere er blevet behandlet for din fremskredne spiserørskræft
 • Du er blevet opereret indenfor den sidste måned eller forventer at skulle opereres i løbet af forsøget
 • Du har en anden alvorlig sygdom, der kræver aktiv behandling
 • Du har spredning til hjernen eller hjernehinderne
 • Du har en aktiv autoimmun sygdom, der har krævet behandling indenfor de seneste to år
 • Du har en immundefekt
 • Du har haft en ikke-infektiøs lungebetændelse, som har krævet behandling med binyrebarkhormon
 • Du har en aktiv lungebetændelse eller infektion, der kræver behandling
 • Du har modtaget stråleterapi indenfor 14 dage op til forsøgets start
 • Du ikke er kommet dig fuldstændig efter bivirkninger til strålebehandlingen


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får standardbehandling og placebo (stof uden nogen virkning).

Forsøget er også dobbeltblindet. Det betyder, at hverken du eller forsøgslægen under forsøget ved, om du får forsøgsbehandling eller standardbehandling. I nødstilfælde kan forsøgslægen dog hurtigt finde ud af det.

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Her skal du bl.a. have taget en biopsi fra din kræftknude, hvis du ikke har fået gjort det før.
Herefter bliver du tilfældigt tilknyttet en af to grupper:
 • Gruppe 1: Pembrolizumab + cisplatin + 5-fluorouracil
 • Gruppe 2: Placebo + cisplatin + 5-fluorouracil
Stofferne får du på hospitalet hver 3. uge direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.

Kontrol
Mens behandlingen står på, skal du løbende gå til kontrol. Du skal også gå til kontrol, når du er færdig med behandlingen. Her vil du blive CT- eller MR-scannet hver 9. uge.

Så længe kan du få behandlingen
Du vil få behandlingen så længe, at medicinen virker på din sygdom, og så længe du kan tåle den. Behandlingsperioden er dog maximalt sat til 2 år.
Behandlingen stopper før tid, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Bivirkninger ved behandlingen Du kan læse på minmedicin.dk om de forskellige stoffers bivirkninger:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 15-01-2017

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat