Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: HuMax-AXL-ADC

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Livmoderhalskræft, Livmoderkræft, Lungekræft, ikke småcellet, Skjoldbruskkirtelkræft, Æggestokkræft
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne et nyt stof kaldet HuMax-AXL-ADC. Forsøget skal undersøger, hvor sikkert det er at bruge lægemidlet, hvad den optimale dosis man kan give er, og hvordan kroppen fordeler og omsætter stoffet. Det er et forsøg til patienter, der har fået tilbagefald af kræftsygdommen.

Baggrund for forsøgsbehandlingen I forsøget afprøves et nyt lægemiddel, kaldet HuMax-AXL-ADC, som har vist lovende resultater i laboratorieforsøg og dyreforsøg. Stoffet afprøves nu for første gang af mennesker.

Det primære formål med forsøget er at fastlægge, om stoffet er sikkert, og hvilken dosis man skal anvende. Derudover tester man om stoffet er effektivt i bekæmpelsen af kræftsygdommen.Hvad er antistoffer?

Antistoffer er en type kræftmedicin, der binder sig til specifikke receptorer i kræftceller.

De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere cellernes vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • For patienter med æggestokkræft: Du har fået tilbagefald efter mindst én platinbaseret behandling eller 3 eller flere forudgående linjer af behandling
 • For patienter med livmoderhalskræft: Sygdommen har udviklet sig efter platinbaseret kemoterapi for tilbagefald
 • For patienter med livmoderkræft: Sygdommen har udviklet sig efter mindst én linje platinbaseret kemoterapi for tilbagefald.
 • For patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC): Kræften er har udviklet sig efter du har fået behandling med platinbaseret kemoterapi og derefter immunhæmmende medicin
 • For patienter med skjoldbruskkirtelkræft: Kræften har spredt sig til andre organer, så den ikke kan fjernes ved operation
 • Du kan udføre tungt fysisk arbejde eller alle andre former for fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
 • Dine organer fungerer tilstrækkelig til, at du kan deltage i forsøget


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har blodprop i lungen eller i de dybe årer
 • Du har en alvorlig hjertesygdom, hjertesvigt, nedsat hjertefunktion eller ukontrolleret forhøjet blodtryk
 • Du har fået mere end 150 mg binyrebarkhormon sammenlagt inden for to uger før forsøgsbehandlingen
 • Du er allergisk over for behandling med antistof
 • Du lider af blodkarsforandringer i hjernen eller tidligere har haft et slagtilfælde
 • Du har fået strålebehandling inden for 14 dage før første forsøgsbehandling
 • Du har en anden alvorlig lidelse der skønnes ikke at være forenelig med indgang i undersøgelsen


Sådan foregår behandlingen Du vil først få en grundig helbredsundersøgelse. Her vil du evt. få taget blodprøver og/eller vævsprøve.

Stoffet får du på hospitalet i dine blodårer gennem et drop. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.

Behandlingen varer ca. 30 minutter.

Du vil få forskellige undersøgelser i forbindelse med besøgene som f.eks. blodprøver, urinprøver og nogle gange et hjertediagram. Ved hvert besøg vil forsøgslægen spørge dig, om du har oplevet bivirkninger.

Så længe varer behandlingen
Forsøgsbehandlingen varer 48 uger, og du vil blive fulgt i ca. 1 år efter din sidste behandling. Hvis lægen mener, at du har haft gavn af behandlingen, og du vælger at fortsætte, vil du få tilbudt flere behandlinger med HuMax-AXL-ADC uden for forsøget.

Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du selv ønsker at stoppe. Den kan også ophøre, hvis din forsøgslæge eller medicinalfirmaet, der har udviklet forsøgsstoffet, beslutter, at det er bedst for dig at stoppe.

Når du er færdig med forsøgsbehandlingen, skal du jævnligt gå til kontrol.

Bivirkninger ved behandlingen Da det er første gang man giver lægemidlet til mennesker, kan der opstå bivirkninger, som man ikke kender til på forhånd.

Dyreforsøg tyder dog på, at der kan være følgende risici ved behandling med HuMax-AXL-ADC:
 • Lavt antal røde og hvide blodceller og blodplader. Det kan give vejtrækningsproblemer, infektioner, træthed og blødning
 • Infusionsrelaterede reaktioner (som f.eks. kulderystelser, feber, lavt eller højt blodtryk
 • Neuropati, dvs. midlertidig eller varig skade på nervesystemet, der kan forårsage bevægelsesproblemer eller føleforstyrrelser
 • Unormale levertests (som kan være tegn på midlertidig eller varig leverskade)
 • Hudreaktioner (som f.eks. hudrødme, kløe og udslæt)
 • Hårtab
 • Blister/sår i munden (eventuelt med synkebesvær)
 • Kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré
 • Træthed og muskelsmerter


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Genmab A/S

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT: 2016-002243-42, ClinicalTrials.gov: NCT02988817, Genmab: GCT1021-01, IND: 129620

 • Denne side er sidst opdateret: 13-03-2017

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat