Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Javelin Bladder 100

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Blærekræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har blærekræft, som har spredt sig og ikke kan fjernes ved operation, kan denne forsøgsbehandling være en mulighed. I forsøget afprøver man et nyt stof kaldet avelumab.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Avelumab er et nyt antistof, der angriber kræftcellerne via et protein kaldet PD-L1. Herved sker der nogle ændringer i kræftcellerne, som gør, at immunforsvaret bedre kan a ngribe og ødelægge kræftcellerne og dermed få kræften til at blive mindre eller holde sig i ro.

I forsøget giver man stoffet sammen med bedste understøttende behandling for at finde ud af, om det har en god effekt at give antistoffet sammen med den understøttende behandling.

Bedste understøttende behandling er ikke behandling af din konkrete kræftform. Det er den behandling, din læge anser for passende i forhold til din sygdomstilstand. Behandlingen kan være antibiotika, ernæringsstøtte, behandling af stofskifteproblemer samt tiltag, der holder dine symptomer og eventuelle smerter under kontrol, f.eks. strålebehandling.Hvad er brachyterapi?

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har blærekræft, som er fremskreden, eller som har spredt sig, og som ikke kan fjernes ved operation
 • Din sygdom var i stadie 4, da du fik første linje kemoterapi
 • Man kunne se udbredelsen af din kræftsygdom på en CT scanning før du fik første linje kemoterapi
 • Din tidligere første linje kemoterapi bestod af mindst 4 og højest 6 cyklusser med gemcitabine + cisplatin og/eller gemcitabine + carboplatin
 • Din sygdom ikke er blevet værre, efter første linje kemoterapi sluttede


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Din sygdom er blevet værre (målt efter RECIST-målekriterierne) under eller efter første linje kemoterapi
 • Du tidligere har fået forebyggende behandling op til 12 måneder før forsøget
 • Du tidligere har fået visse typer immunterapi
 • Du har permanente bivirkninger fra tidligere behandling. Nedsat følesans er dog tilladt
 • Du har metastaser i centralnervesystemet, og har behov for steroider
 • Du har haft en anden livstruende sygdom inden for de seneste 5 år


Sådan foregår behandlingen I forsøget får du både udvendig og indvendig strålebehandling.

UDVENDIG STRÅLEBEHANDLING
Før du begynder på strålebehandling, skal du igennem en række undersøgelser, så lægen er sikker på at, strålerne rammer hele knuden og ofte også lymfeknuderne i bækkenet og lyskerne - og så lidt af det normale væv som muligt.

Du får derfor foretaget en speciel CT-scanning eller en MR-scanning, hvor scanneren er koblet sammen med stråleapparatet. Derefter får du strålebehandling mod selve knuden. Som regel mellem 25 og 32 strålebehandlinger fordelt på ugens fem hverdage. Behandlingen foregår ambulant, tager nogle minutter og gør ikke ondt.

INDVENDIG STRÅLEBEHANDLING
Ved den indvendige strålebehandling kommer strålerne fra kilder, som er lagt ind i knuden eller ganske tæt på den. Gennem et hult, cylinderformet kateter, der er lagt ind i endetarmsåbningen, sender lægen den radioaktive kilde (strålingen) ind i kateteret under behandlingen. Det tager 5 – 15 minutter.
Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får:

Udvendig strålebehanding
akutte/midlertidige bivirkninger:
 • Træthed.
 • Tab af kønsbehåring
 • Tørre og ømme slimhinder
 • Nedsat appetit og vægttab
 • Rød og skoldet hud
 • Diarré
 • Kvalme
Sene/kroniske bivirkninger:
 • Diarré og smerter ved afføring.
Indvendig strålebehandling
akutte/midlertidige bivirkninger:
 • Øget tendens til diarre.
 • Lidt blødning/slimafgang fra endetarmen de første dage efter behandlingen
 • Mere uro/smerter i tarmen de første dage efter behandlingen, og derfor få behov for at tage ekstra smertestillende medicin
Sene/kroniske bivirkninger:
 • Et ændret afføringsmønster, enten i form af hyppigere og tyndere afføring, eller tendens til forstoppelse.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Vejle Sygehus (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Videnskabsetisk Komite nr. S-20100105
 • Denne side er sidst opdateret: 14-10-2013

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat