Gå til sygdomsliste

Respons på ALK targeteret behandling

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie Alle stadier
Kort titel Respons på ALK targeteret behandling

Forsøgets lange titel Identificering af respons blandt patienter med lungecancer på ALK targeteret behandling ved undersøgelse af tumor DNA i en blodprøve

Overordnede formål At monitorere respons hos patienter med NSCLC ved
  • At dignosticere ALK rearrangement ved next generation sequencing i cirkulerende tumor DNA i blodet
  • At indsamle viden omkring de molekylærbiologiske mekanismer i lungecancer med ALK translokationer.


Undersøgelsesdesign Prospektivt kohorte studie

Deltagende afdelinger
  • Herlev Hospital (Lukket)
  • Odense Universitetshospital
  • Rigshospitalet
  • Sjællands Universitetshospital, Roskilde (Lukket)
  • Aalborg Universitetshospital
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 06-04-2020

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat