Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Siesta

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lymfeknudekræft
Forklaring Dette forsøg undersøger, om medicinen alendronat kan forebygge afkalkning af knoglerne (osteoporose), som patienter med lymfeknudekræft kan få, når de behandles med binyrebarkhormon.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Får man binyrebarkhormon (fx prednison) i længere tid, øger det risikoen for udvikling af osteoporose, dvs. afkalkning af knoglerne –som kan føre til knoglebrud.

Ved behandling med kemoterapi til lymfeknudekræft får patienterne ofte også høje doser af binyrebarkhormon.

Men man får som standard ikke knoglestyrkende behandling med bisfosfonater i forbindelse med behandlingen, fordi der er tale om korterevarende høje doser.

I dette forsøg vil lægerne undersøge, om behandling med det knoglestyrkende medicin alendronat (en almindeligt anvendt type bisfosfonat) kan forebygge afkalkning af knogler, når man får kemoterapi og høje doser binyrebarkhormon.

Lægerne forventer ikke, at behandling med alendronat har betydning for behandlingen af selve kræften.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har nydiagnosticeret lymfeknudekræft eller..
 • Du har tilbagefald af lymfeknudekræft
 • Du skal starte behandling med kemoterapi


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Der er tegn på, at du ikke kan tåle alendronat
 • Du får behandling med andre stoffer der hindrer knogleafkalkning
 • Dine nyrer ikke fungerer godt nok
 • Du har behandlingskrævende forhøjet kalk i blodetpå diagnosetidspunktet
 • Det forventes at du ikke kan gennemgå kemoterapibehandlingen (plus evt. rituximab behandling)
 • Du har forandringer i spiserøret, der betyder at synkningen foregår langsomt
 • Du skal have en autolog knoglemarvstransplantation


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsbehandling. Den anden gruppe får placebo (stof uden nogen virkning, der ligner forsøgsstoffet).

Forsøget er også dobbeltblindet. Det betyder, at hverken du eller forsøgslægen under forsøget ved, om du får forsøgsbehandling eller standardbehandling. I nødstilfælde kan forsøgslægen dog hurtigt finde ud af det.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Du får normal kemoterapi mod kræften.

Derudover får du alt efter din lodtrækning alendronat eller placebo.

Stoffet tager du som en tablet en gang om ugen. Du skal tage tabletten i et år.

Dette forsøg kræver desuden, at lægerne foretager 3 målinger af knoglemineralindholdet i en knoglescanner (DXA-scanner).

Scanningerne foretages i forlængelse af i forvejen planlagte kontroller og behandlinger.

Bivirkninger ved behandlingen Du kan læse om alendromats bivirkninger på min.medicin.dk:

alendromat

Flere medicinvaremærker indeholder stoffet og kan bruges til behandlingen. Bivirkningerne er ens for dem alle. Linket fører til et af mærkerne.

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Aalborg Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Der foretages 3 målinger af knoglemineralindholdet i en DXA-scanner

Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 22-10-2015

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat