Gå til sygdomsliste

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel ALTA-1L

Forsøgets lange titel Et fase III multicenter studie af brigatinib (AP26113) versus crizotinib hos ALK-positive patienter med fremskreden ikke småcellet lungecancer

Overordnede formål At undersøge effekt og sikkerhed af brigatinib

Undersøgelsesdesign Ublindet, randomiseret, fase III, interventions- og multicenterstudie

Primære endpoints Progressionsfri overlevelse (PFS)

Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate, ORR,
 • Intrakraniel ORR
 • Intrakraniel PFS
 • Samlet overlevelse, OS
 • Sundhedsrelateret livskvalitet, HRQoL
 • Bivirkninger
 • Farmakokinetiske parametre


Inklusionskriterier
 • Alder 30-70 år
 • Diagnosticeret med c. renis
 • Må ikke have metastaser


Eksklusionskriterier
 • Psykisk sygdom
 • Demens
 • Bor alene
 • Har hjerteproblemer
 • Tidligere har gennemgået multiple operationer
 • Har været blødning under operationen med behov for blodtransfusion
 • Hvis operationstiden er om eftermiddagen


Behandling Interventionen i dette studie er en ændring i efterforløbet, hvor udskrivelsen planlægges til aftenen efter operationen. Desuden skal patienten udfylde spørgeskemaer omkring deres tilstand på dag: -1, 1-5, 10 og 30.

Planlagt antal patienter 62

Startdato April 2013

Slutdato December 2017

Deltagende afdelinger
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Protokolnr ClinicalTrials.gov nr: NCT01600157.

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 18-05-2017

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat