Gå til sygdomsliste

SSG XXII - Adjuverende imatinib til GIST

Tilbage til søgeresultat

Sygdom GIST: Sarkom i mave-tarmkanalen
Stadie Adjuverende
Fase Fase 3
Kort titel SSG XXII - Adjuverende imatinib til GIST

Forsøgets lange titel Tre versus fem års adjuverende imatinib som behandling til patienter med operabel GIST med høj risiko for recidiv: et randomiseret fase 3 studie

Overordnede formål At undersøge om yderligere 2 års adjuverende imatinib behandling kan forbedre recidivfri overlevelse (RFS) hos patienter, som har en høj risiko for GIST recidiv trods fuldførelse af 3 års adjuverende imatinib

Undersøgelsesdesign Åbent, 2-armet, prospektivt, randomiseret (randomiseres 1:1), multicenter fase 3 studie

Primære endpoints Recidivfri overlevelse (RFS)

Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • GIST specifik overlevelse
 • Bivirkninger
 • Livskvalitet
 • Evaluering af tumorvæv og molekylære markører i blodet mhp at forudsige GIST recidiv


Inklusionskriterier
 • Morfologisk og immunohistokemisk dokumenteret GIST. Tumorvæv skal være tilgengæligt til central patologi undersøgelse
 • Fuldstændig makroskopisk resektion af tumoren. Patienter med mikroskopisk infiltrerede margener kan godt inkluderes
 • Der er udført mutationsanalyse af KIT og PDGFRA-gener
 • Høj risiko for tumorrecidiv efter kirurgi og 3 års adjuverende imatinib defineret ved én af følgende kriterier:
  1. gastrisk GIST med en mitotisk tælling på >10/50 HPFs
  2. ikke-gastrisk GIST med en mitotisk tælling på >5/50 HPFs
  3. tumor ruptur
 • Performance status ≤ 2
 • Adekvæt organfunktion


Eksklusionskriterier
 • Forekomst af fjerne metastaser eller lokalt recidiv af GIST
 • Forekomst af en substitutionsmutation på PDGFRA codon D842 (normalt D842V)
 • Der er planlagt adjuverende administration af imatinib i en længere periode end 3 år
 • Der er ikke gennemført adjuvant (+neoadjuvant) behandling med imatinib mesylat i mindst 35 måneder, eller behandlingsvarigheden har oversteget 37 måneder
 • Neoadjuvant behandling med imatinib i mere end 9 måneder
 • Mere end 4 ugers behandlingspause under adjuverende imatinib administration
 • På tidspunktet for afslutningen af de 3 års adjuverende behandling var imatinib dosis ≤ 200 mg dagligt eller > 800 mg dagligt
 • Hjertesygdom med NYHA grad III / IV


Behandling Arm 1: Fortsætter behandling med imatinib i yderligere 2 år efter randomisering, for at opnå en samlet behandlingsvarighed af adjuverende imatinib på 5 år. Daglig imatinib dosis på 400 mg bør opretholdes med mindre dosisreduktion er nødvendig pga. toksicitet

Arm 2: Adjuverende imatinib behandling stoppes. Samlet behandlingsvarihed er 3 år.

Planlagt antal patienter Total: 300

Startdato April 2016

Deltagende afdelinger
 • Århus Universitetshospital
Protokolnr EudraCT: 2014-000898-39, Clinicaltrials.gov: NCT02413736

Diverse Sponsor: Scandinavian Sarcoma Group

Primær investigator Århus Universitetshospital
Dato for sidste revision 30-01-2017

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat