Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: MATRix - IELSG 43

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Akut lymfatisk leukæmi (ALL), Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring Forsøget skal undersøge om kemoterapi med eller uden stamcelletransplantation virker bedst som efterbehandling til patenterne med lymfekræft i hjernen.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Lægerne ved ikke om kemoterapi med efterfølgende stamcelletransplantation er bedre end kemoterapi uden stamcelletransplantation som efterbehandling.

Det skal dette forsøg være med til at afklare

Behandlingen i forsøget omfatter for alle en indledende standardbehandling, som består af 4 behandlingsserier af kemoterapi og antistof.

Herefter får du efterbehandling enten med en kemoterapi som kaldes R-DeVIC eller med højdosis kemoterapi og en stamcelletransplantation.

Formål At undersøge om en efterbehandling med høj dosis kemoterapi efterfulgt af stamcelle transplantation er bedre end kemoterapi uden stamcelle transplantation for patienter, som har lymfekræft i hjernen og som ikke er behandlet tidligere

Her kan du få behandlingen
  • Vejle Sygehus (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 07-01-2015

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat