Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: MATRix - IELSG 43

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Akut lymfatisk leukæmi (ALL), Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring Forsøget skal undersøge om kemoterapi med eller uden stamcelletransplantation virker bedst som efterbehandling til patenterne med lymfekræft i hjernen.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Lægerne ved ikke om kemoterapi med efterfølgende stamcelletransplantation er bedre end kemoterapi uden stamcelletransplantation som efterbehandling.

Det skal dette forsøg være med til at afklare

Behandlingen i forsøget omfatter for alle en indledende standardbehandling, som består af 4 behandlingsserier af kemoterapi og antistof.

Herefter får du efterbehandling enten med en kemoterapi som kaldes R-DeVIC eller med højdosis kemoterapi og en stamcelletransplantation.

Formål At undersøge om en efterbehandling med høj dosis kemoterapi efterfulgt af stamcelle transplantation er bedre end kemoterapi uden stamcelle transplantation for patienter, som har lymfekræft i hjernen og som ikke er behandlet tidligere

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har nydiagnosticeret lymfekræft i hjernen (primær central nervesystem B-celle lymfom)
 • Du har ikke defekt immunsystem
 • Du er mellem 18-65 år
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)
 • Du ikke før er blevet behandlet for sygdommen
 • Det er muligt for lægerne at kontrollere, om din sygdom udvikler sig, f.eks. med scanninger
 • Dine organer fungerer tilstrækkeligt til at du kan deltage i forsøget.
 • Sygdommen kun sidder i hjernen
 • Hvis sygdommen efter kemobehandlingen er helt eller delvist svundet


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har haft non-Hodgkin lymfom
 • Sygdommen udelukkende sidder i øjet
 • Du tidligere har haft andre livstruende sygdomme - undtagen kirurgisk fjernet kræft i livmoderhalsen, hudkræft eller andre former for kræft uden tegn på sygdom de sidste 5 år
 • Din knoglemarsfunktion ikke fungerer godt nok
 • Du tidligere har haft leverbetændelse
 • Du har fået behandling med andre eksperimentelle stoffer eller deltaget i andre kliniske forsøg inden for 30 dage før forsøgets start
 • Du har en hjertekarsygdom eller hjertearytmier, som er ukontrollerede uden behandling eller blodprop i hjertet indenfor de sidste 6 måneder
 • Du er allergisk over for et af stofferne brugt i forsøget
 • Du har en immunsygdom, HIV eller du tidligere har fået en stamcelletransplantation


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får kemoterapi. Den anden gruppe får kemoterapi og og stamcelletransplantation

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Så får du indledende behandling med rituximab, 1MTX, Ara-C og Thiotepa.

Herefter får du alt efter din lodtrækning en af disse to efterbehandlinger:
 • Højdosis kemoterapi (BCNU og thiotepa) med stamcelle transplantation
 • Kemoterapi (dexamethason, etoposid, ifosfamid og carboplatin) og antistof (rituximab) givet med 3 ugers interval
Alle stoffer i forsøget får i en blodåre igennem et drop. Behandlingen foregår under indlæggelse og du må regne med at være indlagt en stor del af tiden, så længe behandlingen står på.

Kontrol efter behandlingen
I kontrolforløbet efter afsluttet behandling udføres en MR-scanning af hjernen fire gange om året de første to år, to gange om året de næste tre år og derefter én gang om året

Bivirkninger ved behandlingen Alt efter din lodtrækning får du i forsøget antistoffet rituximab og nogle af disse kemostoffer: Methotrexat, AraC, Carmustin, thiotepa, etoposid, ifosfamid og carboplatin

Du kan læse på minmedicin.dk om de forskellige stoffers bivirkninger:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Vejle Sygehus (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: ClinicalTrial.gov: NCT02531841, EudratCT nr.: 2012-000620-17

 • Denne side er sidst opdateret: 18-05-2017

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat