Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: LSD1 (NP39148) - (ED SCLC)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, småcellet
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Formålet med dette forsøg er undersøge, om et nyt lægemiddel (ved navn RO7051790) er effektivt i behandlingen af småcellet lungekræft, og hvad der er den sikreste dosis.

Baggrund for forsøgsbehandlingen RO7051790 er et nyt lægemiddel der endnu ikke er godkendt til behandling af kræft.
I dette forsøg undersøger forskerne, om RO7051790 er effektivt i behandlingen af småcellet lungekræft.

RO7051790 hæmmer et protein kaldes LSD1, der forhindrer kræftceller i at vokse og dermed går til grunde.

Forsøget er et såkaldt Fase 1 forsøg, hvor man prøver at finde den mest sikre og effektive dosis af RO7051790. Det gøres ved at give lægemidlet i stigende doser til forskellige grupper af patienter.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du lider af småcellet lungekræft
 • Du har fået tilbagefald, efter du tidligere behandling, eller kræften ikke har reageret på den normale behandling.Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (Perfomance status 0-1)
 • Du er i stand til at tage tabletter gennem munden
 • Dine blodprøver er tilfredsstillende
 • Du ikke har haft alvorlige bivirkninger efter tidligere behandling, operation eller strålebehandling


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har fået strålebehandling eller et kirurgisk indgreb inden for 2 uger før forsøgsbehandlingen går i gang
 • Du har fået eller skal have antidepressiv medicin, som indeholder KDM1A/LSD1 inhibitor inden for 28 dage før forsøgsbehandlingen
 • Du lider af krampeanfald
 • Du har en knoglemarvsdefekt
 • Du har koagolationsdefekt, blodpladedefekt eller ikke-lægemiddel-induceret blodplademangel
 • Du har en anden kendt medicinsk sygdom, der skønnes uegnet i forhold til forsøget


Sådan foregår behandlingen Stoffet skal du tage som en tablet.
Du får udleveret tabletterne én gang hver 3. uge på forsøgscentret.
Det antal tabletter, du skal tage, afhænger af den dosis, som du er udvalgt til: Hvis du er tildelt den laveste dosis, får du to tabletter, og hvis du er tildelt den højeste dosis, får du 19 tabletter.
I løbet af behandlingen vil du blive fulgt med PET- og CT-scanninger
Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Bivirkninger ved behandlingen I øjeblikket er et andet forsøg med RO7051790 i gang for patienter med leukæmi.
Nogle almindelige bivirkninger, der er set hos disse patienter, er anført nedenfor. Ikke alle disse bivirkninger var relateret til RO7051790. Patienter med leukæmi kan opleve nogle af disse bivirkninger endda uden behandling.

Almindelige (forekommer hos flere end 10 ud af 100 patienter):
 • Mavetarm-lidelser (forstoppelse, diarré, kvalme, opkastning)
 • Feber kombineret med et lavt antal immunceller kaldet neutrofile granulocytter
 • Lavt antal blodplader, dette kan øge risikoen for blødning
 • Infektioner
 • Lavt antal immunceller
 • Blødning i hjernen


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Hoffmann-La Roche

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: ClinicalTrial.gov nr: NCT02913443, EudraCT nr: 2016-001942-25

 • Denne side er sidst opdateret: 10-05-2017

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat