Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CheckMate 602

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring Dette forsøg undersøger, om behandlingseffekten bliver bedre, hvis man tilføjer antistoffet nivolumab (Opdivo ®) til standarbehandling med pomalidomid og Dexametason. Nivolumab er en form for immunterapi. Forsøget er til myelomatospatienter, hvis sygdom er blevet værre, selv om de har fået behandling.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Nivolumab er et nyt lægemiddel til behandling af kræft. Det er et antistof, som hjælper kroppens eget immunforsvar til at bekæmpe kræften.

Det hører under de behandlingsformer, der kaldes immunterapi. Det virker ved at blokere kroppens naturlige bremser på immunforsvaret. Derved kan immunforsvaret holdes aktivt i bekæmpelsen af kræft.

I dette forsøg får man Nivolumab sammen med den sædvanlige standardbehandling med kemostoffet pomalidomid og Dexametason (binyrebarkhormon). Derudover får nogle patienter også kemostoffet elotuzumab.

Forsøget undersøger virkning, sikkerhed og bivirkninger af kombinationsbehandlingerne og sammenligner med den normale behandling med pomalidomid og Dexametason alene.Hvad er antistoffer?

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har myelomatose - som på trods af behandling vokser eller er kommet tilbage
 • Det er muligt for lægerne at kontrollere, om din sygdom udvikler sig
 • Du inden forsøget har fået mindst to forskellige behandlinger af en bestemt art


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du udelukkende har knogle- eller ekstramedullær plasmacytom sygdom
 • Du har aktiv plasmacelle leukæmi


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får nivolumab sammen med standardbehandling. Den anden gruppe får kun standardbehandling.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Inden behandlingen starter gennemgår du en helbredsundersøgelse.

De tre mulige forsøgsbehandlinger du tilfældigt kan tildeles er i lodtrækningen er:
 • Nivolumab og Elotuzumab sammen med Pomalidomid og Dexamethason
 • Pomalidomid og Dexamethason
 • Nivolumab sammen med Pomalidomid og Dexamethason
Nivolumab og elotuzumab får du på hospitalet i en blodåre igennem et drop.

Pomalidomid og Dexamethason tager du som tabletter.

Forsøgets varighed
Længden af den periode, hvor du modtager forsøgsbehandling afhænger af virkningen på din sygdom, og om du kan tåle behandlingen.

Forsøgsbehandlingen er planlagt til ca. et år afhængig af, hvordan du reagerer på behandlingen.

Behandlingen stopper før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Opfølgning efter forsøget
Når forsøgsbehandlingen stopper, skal du efterfølgende først møde til 2 opfølgningsbesøg, hvor din helbredstilstand vil blive fulgt. Det første ca. 1 måned og det andet ca. 3 måneder efter forsøgsbehandlingen er stoppet.

Herefter skal du til opfølgningssamtaler hver 3. måned enten på hospitalet eller over telefonen.

Bivirkninger ved behandlingen Du kan læse på minmedicin.dk om de forskellige stoffers bivirkninger:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital (Midlertidig lukket)
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Bristol-Myers Squibb

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT: 2015-005699-21, Clinicaltrials.gov: NCT02726581

 • Denne side er sidst opdateret: 18-05-2017

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat