Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Epirubicin

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne effekten af lægemidlet epirubicin (kemoterapi), givet til patienter med spredt tyk- eller endetarmskræft, der har et højt indhold af et signal-stof kaldet TOP2A.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Når patienter med fremskreden tarmkræft har så udbredt sygdom, at det ikke kan fjernes ved en operation, er den bedste behandling kemoterapi.

Dette forsøg ser, om man kan bremse kræftsygdommen ved at bruge et kendt kemostof kaldet epirubicin.

Epirubicin bruges normalt til at behandle især patienter med brystkræft.

Og man har før undersøgt dets effekt hos patienter med tarmkræft, men dengang virkede det kun på cirka 10 % af patienterne.

Nu vil man undersøge det igen. Men denne gang vil man kun give det til patienter, hvis kræftsygdom har et højt indhold af TOP2A.

Epirubicin virker nemlig ved at binde sig til TOP2A. Og mængden af TOP2A i kræftvævet er kraftig øget hos omkring 10% af tarmkræft patienterne.

Lægerne tror, at lige netop disse patienter vil have gavn af epirubicin. Det undersøger man i dette forsøg.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har endetarmskræft, som har spredt sig, og som ikke kan fjernes med en operation
 • Kræften ikke reagerer på behandling med oxaliplatin kemoterapi
 • Du har fået taget vævsprøver af kræften, som lægerne kan får adgang til for at analysere
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)
 • Dine blod og levertal er gode nok til at du kan gennemføre forsøget


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du er allergisk over for epirubicin
 • Du har en hjertesygdom
 • Du tidligere har fået behandling med en topoisomerase hæmmer (fx irinotecan) mod tyk- eller endetarmskræft som har spredt sig


Sådan foregår behandlingen Du får behandlingen som væske i en blodåre i armen (drop). Du får behandlingen hver 3. uge.

Behandlingen gives ambulant, hvilket betyder, at du møder i afdelingen, og kan tage hjem så snart behandlingen er slut.

Du får forsøgsbehandlingen indtil kræften vokser, eller indtil bivirkningerne bliver for store, eller du selv ønsker at afslutte behandlingen.

Undersøgelser
Før 1. behandling og efter hver 3. behandling med epirubicin får du en CT-scanning.

Den kan vise om behandlingen har effekt på sygdommen, og om du med fordel kan fortsætte behandlingen.

Når behandlingen er slut, kan du komme til tjek regelmæssigt hos lægerne. Før hvert besøg vil der som regel blive taget en blodprøve og lavet en skanning, som du får svar på i ambulatoriet.

Bivirkninger ved behandlingen Du kan læse på minmedicin.dk om kemoterapiens bivirkninger:

Epirubicin (Ebewe ®, Actavis® m.fl.)

Flere medicinvaremærker indeholder stoffet og kan bruges til behandlingen. Bivirkningerne er ens for dem alle. Linket fører til et af mærkerne.

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Kræftens Bekæmpelse

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT: 2013-001648-79, VEK: S-20130042

 • Denne side er sidst opdateret: 27-02-2017

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat