Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CheckMate 548

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Hjernetumor
Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg går ud på at undersøge, om behandling med nivolumab (Opdivo®) kan holde hjernekræft i ro i længere tid end standardbehandling.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Nivolumab (Opdivo®) er et antistof, der er godkendt til behandling af flere typer kræft.
Nivolumab virker ved at aktivere immunforsvaret. Derved kan immunforsvaret holdes aktivt i bekæmpelsen af eksempelvis kræftceller.
Nivolumab er endnu ikke godkendt til hjernekræft, da man ikke ved, om det er effektivt. Det undersøger lægerne dette forsøg.
Patienter med nyopdaget kræft i hjernen behandles i dag med kemostoffet temozolomid givet samtidig med strålebehandling. I forsøget vil halvdelen af deltagerne derudover blive behandlet med forsøgsstoffet, og halvdelen behandlet med placebo. Placebo indeholder ikke aktivt medicin.-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.
Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.
Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har ny diagnosticeret hjernekæft af typen glioblastom
 • Du er kommet dig over operationen
 • Du er i stand til at nedtrappe eller ophøre med binyrebarkhormon. Dosis ved indgang i studiet skal være ≤ 20 mg prednison dagligt eller ≤ 3 mg dexamethason dagligt
 • Kræften indeholder nogle bestemte proteinændringer. Som minimum kan du klare dig selv, men er ude af stand til normal aktivitet eller aktivt arbejde


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået anden behandling for hjernekræft udover operation
 • Du har tilbagefald af hjernekræft
 • Der kun er foretaget biopsi af hjernekræften og der er fjernet mindre end 20 pct. af tumor
 • Du har haft større blødning i hjernen efter operationen
 • Hvis der sidder sygdom på hjernehinderne eller uden for kraniet


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får nivolumab sammen med standardbehandling. Den anden gruppe får kun standardbehandling.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Inden behandlingen starter gennemgår du en helbredsundersøgelse.

De tre mulige forsøgsbehandlinger du tilfældigt kan tildeles er i lodtrækningen er:
 • Nivolumab og Elotuzumab sammen med Pomalidomid og Dexamethason
 • Pomalidomid og Dexamethason
 • Nivolumab sammen med Pomalidomid og Dexamethason
Nivolumab og elotuzumab får du på hospitalet i en blodåre igennem et drop.

Pomalidomid og Dexamethason tager du som tabletter.

Forsøgets varighed
Længden af den periode, hvor du modtager forsøgsbehandling afhænger af virkningen på din sygdom, og om du kan tåle behandlingen.

Forsøgsbehandlingen er planlagt til ca. et år afhængig af, hvordan du reagerer på behandlingen.

Behandlingen stopper før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Opfølgning efter forsøget
Når forsøgsbehandlingen stopper, skal du efterfølgende først møde til 2 opfølgningsbesøg, hvor din helbredstilstand vil blive fulgt. Det første ca. 1 måned og det andet ca. 3 måneder efter forsøgsbehandlingen er stoppet.

Herefter skal du til opfølgningssamtaler hver 3. måned enten på hospitalet eller over telefonen.

Bivirkninger ved behandlingen Du kan læse på minmedicin.dk om de forskellige stoffers bivirkninger:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital (Midlertidig lukket)
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Bristol-Myers Squibb

Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 29-05-2017

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat