Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CheckMate 548

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Hjernetumor
Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg går ud på at undersøge, om behandling med nivolumab (Opdivo®) kan holde hjernekræft i ro i længere tid end standardbehandling.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Nivolumab (Opdivo®) er et antistof, der er godkendt til behandling af flere typer kræft.
Nivolumab virker ved at aktivere immunforsvaret. Derved kan immunforsvaret holdes aktivt i bekæmpelsen af eksempelvis kræftceller.
Nivolumab er endnu ikke godkendt til hjernekræft, da man ikke ved, om det er effektivt. Det undersøger lægerne dette forsøg.
Patienter med nyopdaget kræft i hjernen behandles i dag med kemostoffet temozolomid givet samtidig med strålebehandling. I forsøget vil halvdelen af deltagerne derudover blive behandlet med forsøgsstoffet, og halvdelen behandlet med placebo. Placebo indeholder ikke aktivt medicin.Hvad er antistoffer?

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.
Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.
Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har ny diagnosticeret hjernekæft af typen glioblastom
 • Du er kommet dig over operationen
 • Du er i stand til at nedtrappe eller ophøre med binyrebarkhormon. Dosis ved indgang i studiet skal være ≤ 20 mg prednison dagligt eller ≤ 3 mg dexamethason dagligt
 • Kræften indeholder nogle bestemte proteinændringer. Som minimum kan du klare dig selv, men er ude af stand til normal aktivitet eller aktivt arbejde


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået anden behandling for hjernekræft udover operation
 • Du har tilbagefald af hjernekræft
 • Der kun er foretaget biopsi af hjernekræften og der er fjernet mindre end 20 pct. af tumor
 • Du har haft større blødning i hjernen efter operationen
 • Hvis der sidder sygdom på hjernehinderne eller uden for kraniet


Forsøgsmetode Halvdelen af deltagerne får forsøgsstoffet sammen med standardbehandlingen og halvdelen får placebo sammen med standardbehandling. Standardbehandling er kemostoffet temozolomid og strålebehandling. Placebo indeholder ikke aktivt medicin.
Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får forsøgsbehandling og placebo.
Forsøget er blindet. Det betyder, at man som patient ikke ved, om man får forsøgsbehandlingen eller placebo.

Sådan foregår behandlingen Kemostoffet temozolomid får du som tablet én gang dagligt under din strålebehandling.
Antistoffet nivolumab eller placebo får du på hospitalet hver 14. dag direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt. Begge behandlinger varer ca. 30 minutter.
Du skal løbende til kontrol, mens forsøget står på.

Hvor længe vil jeg få forsøgsmedicinen?
Du kan få behandlingen, så længe du har gavn af den.
Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du selv ønsker at stoppe. Den kan også ophøre, hvis din forsøgslæge eller medicinalfirmaet, der har udviklet forsøgsstoffet, beslutter, at det er bedst for dig at stoppe.
Nogle patienter kan dog have fordel af at fortsætte behandling med nivolumab eller temozolomid, selvom deres kræftsygdom bliver værre. Hvis din læge skønner det, og du har en stabil helbredstilstand, kan du muligvis fortsætte behandlingen, selvom kræftsygdommen bliver værre.

Bivirkninger ved behandlingen Nivolumab
Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 pct. af patienterne får:
Træthed
Hududslæt

Temozolomid givet sammen med strålebehandling
Nedsat appetit
Hovedpine
Forstoppelse
Kvalme
Opkastning
Udslæt
Hårtab
Træthed

Bivirkninger ved strålebehandling
Træthed
Mangel på energi
Rødme eller ømhed af hovedbunden
Hårtab (permanent eller forbigående)
Kortvarig høretab
Mulig øgning af symptomer på hjernetumor såsom hovedpine, svimmelhed eller svækkelse under behandlingen

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Bristol-Myers Squibb

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr.: 2015-004722-34, Clinicaltrials.gov nr.: NCT02667587

 • Denne side er sidst opdateret: 31-01-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA):

  Resume for fagpersoner

   

  Gå til SKAs hjemmeside

   

  Tilbage til søgeresultat