Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: MY0001

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring Forsøget går ud på at undersøge bivirkninger og virkning af en ny vaccine som behandling til patienter med myelomatose.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Vaccinen aktiverer patientens immunforsvar til mere effektivt at bekæmpe kræftsygdommen, så sygdommen forhåbentlig holdes i ro over længere tid. Vaccinen starter et immuncelleangreb mod de celler, der huser proteinet PD-L1, som har betydning for udviklingen af kræft.
Lignende vacciner er tidligere blevet brugt til at behandle kræftpatienter, mens vaccinen i dette forsøg ikke før har været afprøvet på mennesker.
Formålet med forsøget er at undersøge, hvordan mennesker reagerer på behandlingen, hvor stor dosis man kan tåle, og hvordan kroppen fordeler og omsætter stoffet.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har småcellet lungekræft
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (Performance status 0-3)
 • Det er planen, at du skal have kemoterapi
 • Dine blodplader og dit blods evne til at størkne er i et tilfredsstillende niveau


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået medicinsk behandling for lungekræft
 • Du har fået blodfortyndende medicin (ASA og clopidogrel er undtaget)
 • Du har eller har haft en betydende blødning
 • Du deltager i andre forsøgsbehandlinger


Sådan foregår forsøget Forskerne sammenligner blodets evne til at størkne hos patienter med småcellet lungekræft med raske forsøgsdeltagere. Du vil få taget ekstra blodprøver i forbindelse med din kemobehandling.

Bivirkninger ved forsøget Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her foregår forsøget
 • Sjællands Universitetshospital, Næstved
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: ClinicalTrials.gov nr: NCT01808573

 • Denne side er sidst opdateret: 21-10-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat