Gå til sygdomsliste

Sygdom Myelomatose
Fase Fase 1
Kort titel MY0001

Forsøgets lange titel Vaccination mod PD-L1 i Myelomatose – et fase 1 studie til at belyse sikkerhed og immunologisk effekt

Overordnede formål At undersøge potentialet af vaccination mod PD-L1 som mulig anticancer target

Undersøgelsesdesign Ikke-blindet fase 1 forsøg

Primære endpoints Toksicitet

Sekundære endpoints Evaluering af immun- og klinisk respons

Inklusionskriterier
 • Histologisk dokumenteret myelomatose
 • Nyligt behandlet med højdosis kemoterapi og ingen tegn på recidiv
 • Performance status ≤ 2 (ECOG)
 • Forventet levetid > 3 måneder
 • Adækvat regenereret knoglemarsvsfunktion:
  - Leukocytter ≥ 1,5*109
  - Granulocytter ≥ 1,0*109
  - Trombocytter ≥ 20*109
 • Adækvat organfunktion


Eksklusionskriterier
 • Tidligere systemisk behandling for lungekræft
 • Konkomitant antikoagulationsbehandling undtagen ASA eller clopidogrel
 • Aktiv, tydelig blødning af klinisk signifikans, eller i risikogruppe for blødning af klinisk signifikans
 • Behandling med et forsøgslægemiddel eller deltagelse i andre kliniske studier


Behandling Der er ingen behandling forbundet med studiet, deltagerne følges med blodprøver

Planlagt antal patienter Total: 50

Deltagende afdelinger
 • Sjællands Universitetshospital, Næstved
Protokolnr ClinicalTrials.gov nr: NCT01808573

Primær investigator Sjællands Universitetshospital, Næstved
Dato for sidste revision 22-03-2017

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat