Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Triangle

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring I dette forsøg til patienter med mantlecellelymfom sammenligner lægerne standardbehandling med to forsøgsbehandlinger, hvor patienterne får et stof kaldet ibrutinib (Imbruvica®) sammen med standardbehandlingen.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Mantlecellelymfom er svær at helbrede. Hos de fleste patienter kan man få tumor til at forsvinde, men sygdommen kan derefter vende tilbage.

Den nuværende standardbehandling sigter efter gennem indledende behandling (induktionsterapi) at opnå komplet remission - det vil sige at sygdommen ikke længere kan ses på scanninger eller andre undersøgelser) og så bagefter forlænge remissionen ved hjælp af videre behandling (konsolidering). Til sidt holder man sygdommen væk med vedligeholdelsesbehandling over længere tid.

Formålet med dette forsøg er at forbedre behandlingsresultaterne.

Det gør man i forsøget ved at sammenligne den nuværende standardbehandling med to forsøgsbehandlinger.

I de to forsøgsbehandlinger får deltagerne også standardbehandling, men får derudover også et stof kaldet ibrutinib (Imbruvica®). Det er en såkaldt proteinkinasehæmmer, der hæmmer proteiner, kræftcellerne bruger til at vokse.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har Mantlecellelymfom, som endnu ikke er blevet behandlet
 • Du egner dig til højdosis behandling - inklusiv behandling med højdosis Ara-C kemoterapi
 • Du er mellem 18-65 år
 • Det er muligt for lægerne at måle, om din sygdom udvikler sig
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)
 • Dine nyre- og blodtal er gode nok til at du kan deltage


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du skal have et større kirurgisk indgreb inden for 4 uger op til forsøget
 • Du får wafarin eller andre vitamin K antagonister
 • Du har fået et slagtilfælde eller i blødning i kraniet inden for 6 måneder op til forsøget
 • Lymfomet har spredt sig til hjernen
 • Du er overfølsomhed over for ibrutinib
 • Overfølsom over for museproteiner
 • Du har en alvorlig organsygdom, der forhindrer dig i at få forsøgsbehandlingen
 • Du har hepatitis B eller C, eller er HIV positiv
 • Du tidligere har fået en organ-, knoglemarvs- eller perifer blod stamcelletransplantation


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i tre grupper. Den ene gruppe får standardbehandling. De to andre grupper får standardbehandling og forsøgsbehandling.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Herefter deles patienterne i tre grupper ved lodtrækning.

Alle får standardbehandling med kemoterapi. Derudover får man i forsøgsgrupperne også ibrutinib. Stoffet tager du som kapsler.

I begge forsøgsgrupper får man stoffet både under induktions og vedligeholdelsesbehandlingen. Derudover får man i den ene gruppe også en autolog stamcelletransplantation efter induktionsbehandlingen.

Vedligeholdelsesbehandlingen med ibrutinib tager 2 år.

Undervejs i forsøget skal du løbende til undersøgelser, uanset om du får standard- eller forsøgsbehandling.

Bivirkninger ved behandlingen Kemoterapien du får i forsøget er standard kemoterapi.

Du kan læse om ibrutenibs bivirkninger på minmedicin.dk:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT: 2014-001363-12, Clinicaltrials.gov: 2014-001363-12

 • Denne side er sidst opdateret: 04-07-2017

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat