Gå til sygdomsliste

Watchful Waiting 2 (WW2)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Endetarmskræft
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3
Fase Ukendt Fase
Kort titel Watchful Waiting 2 (WW2)

Forsøgets lange titel Kurativ intenderet konkomitant kemo- og stråleterapi af lav rektumcancer. Et prospektivt, multicenter observationsstudie

Overordnede formål At undersøge effekt og sikkerhed af kurativ kemo-strålebehandling af lav rektum cancer mhp. at undgå operation

Deltagende afdelinger
  • Herlev Hospital (Midlertidig lukket)
  • Rigshospitalet (Midlertidig lukket)
  • Sjællands Universitetshospital, Næstved (Midlertidig lukket)
Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision 05-01-2018

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat