Gå til sygdomsliste

VIABLE (Sotio)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Prostatakræft
Stadie Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel VIABLE (Sotio)

Forsøgets lange titel Et randomiseret, dobbelblindet, multicenter, parallel-gruppe, fase 3 studie, der evaluerer effektiviteten og sikkerheden af DCVAC/PCa versus placebo i mænd med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, der er egnet til 1. linje kemoterapi

Overordnede formål At afgøre, om forsøgsmedicinen DCVAC/PCa (dendritcellevaccination), der gives sammen med standard kemoterapi (docetaxel), forlænger overlevelsen hos patienter med fremskreden prostatacancer versus behandling med standard kemoterapi (docetaxel) og placebo

Undersøgelsesdesign Randomiseret (2:1), dobbelblindet, placebokontrolleret fase 3 studie

Primære endpoints Absolut overlevelse

Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse og tid til første forekomst af skeletrelateret event
 • Tid til PSA progression
 • Livskvalitet
 • Sikkerhed
 • Potentiale biomarkører


Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk dokumenteret prostata adenocarcinom
 • Tilstedeværelse af skelet- og/eller bløddels- viscerale- eller lymfeglandel metastaser
 • Sygdomsprogression på trods af androgen depriviationsbehandling
 • Opretholdelse af kastrationsforhold. Patienter, der ikke har undergået orkietomi, skal fortsætte hormonbehandling
 • Forventet levetid > 6 måneder
 • Performance status 0-2
 • Mindst 4 uger siden kirurgi eller stråleterapi
 • Mindst 4 uger siden opstart afi behandling med bisphosphonat eller denosumab
 • Bedring fra primær lokal kirurgi, stråleterapi eller orkietomi


Eksklusionskriterier
 • Bekræftet hjerne- og/eller leptomeningeale metastaser
 • Symptomatisk tværsnit, der kræver kirurgi eller stråleterapi
 • Tidligere kemoterapi for prostatacancer
 • Ikke egnet til 1. linje kemoterapi (docetaxel og prednison)
 • Indtagelse af systemiske corticosteroider i doser større end 40 mg hydrocortison dagligt af andre årsager end prostatacancer inden for de sidste 6 måneder
 • Systemisk immunsuprimerende behandling af nogen årsag
 • Behandling med immunterapi mod prostatacancer inden for de sidste 6 måneder op til randomiseringen
 • Klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Aktiv, behandlingskrævende autoimmun sygdom
 • Ukontrollerede comorbiditeter
 • Deltagelse i et klnisk forsøg med forsøgsbehandling inden for 4 uger op til randomiseringen
 • Deltagelse i et klinisk forsøg med immunologisk forsøgsbehandling inden for 6 måneder op til randomiseringen


Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde (Lukket)
Primær investigator Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Dato for sidste revision 27-11-2017

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat