Gå til sygdomsliste

Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Anden hæmatologisk sygdom, Myelodysplastisk Syndrom (MDS), Paroxystisk Nocturn Hæmoglobinuri (PNH)
Kort titel Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt

Overordnede formål At identificere hidtil ukendte targets ved T-celle medieret reaktivitet imod hæmatopoetiske stamceller og deres niche ved knoglemarvssvigt

Undersøgelsesdesign Der indsamles blod-, knoglemarv- og afføringsprøver mhp. at identificere cellemutationer og tarmflora. Studiet er prospektivt

Primære endpoints At undersøge autoimmunitet mod stamceller i knoglemarven ved tilstande med knoglemarvssvigt. På sigt vil dette kunne danne basis for målrettet behandling af dem.

Inklusionskriterier
  • Mistanke om - eller bekræftet diagnose med myelodysplastisk syndrom, aplastisk anæmi, paroxystisk nocturn hæmoglobinuri eller storcellet granulær lymfocytleukæmi (T-LGL leukæmi)


Behandling Der er ingen behandling forbundet med forsøget

Planlagt antal patienter Total: 78 patienter og 29 raske kontrolpersoner

Startdato September 2016

Deltagende afdelinger
  • Herlev Hospital
Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 22-03-2017

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat