Gå til sygdomsliste

Einstein-intervention

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Testikelkræft
Fase Fase 2, Fase 3
Kort titel Einstein-intervention

Forsøgets lange titel Randomiseret, dobbeltblindet forsøg med testosteronsubstitution eller placebo til mænd, tidligere behandlet for testikelkræft, med let Leydig celle insufficiens

Overordnede formål At undersøge om 12 måneders testosteronsubstitution til mænd, tidligere behandlet for testikelkræft, med mild Leydig celle insufficiens, kan reducere risikoen for udvikling af kardiovaskulær sygdom og metabolisk syndrom.

Undersøgelsesdesign Randomiseret, dobbel-blindet, placebokontrolleret, single-center, interventionsstudie

Primære endpoints Ændringer i insulinsensitivitet

Sekundære endpoints
 • Fastende plasmalipider
 • BMD og fedtprocent
 • Systemisk inflamation
 • Plasma-adipocytokinese
 • Fastende plasmaglukose
 • Livskvalitet
 • Bivirkninger
 • Prævalens af det metaboliske syndrom
 • HbA1c
 • Plasmainsulin
 • Træthed
 • Angst og depression
 • Symptomer på lav testosteron og erektil dysfunktion


Inklusionskriterier
 • Tidligere behandling for testikelkræft
 • Intet tegn på recidiv 1 år efter sidste behandling (orkietomi, stråleterapi eller kemoterapi)
 • Frit testosteron < aldersjusteret median, og frit testosteron > -2 standard deviationer fra den aldersjusterede median
 • LH > 2 standard deviationer fra den aldersjusterede median


Eksklusionskriterier
 • Koagolations sygdom
 • Patienter med ICD eller pacemaker
 • Kendt epilepsi
 • Behandling med bevacizumab inden for 4 uger før start af forsøg
 • Samtidig brug af fenytoin og clozapin
 • Samtidig deltagelse i andre kliniske forsøg, som involverer forsøgsmedicin
 • Kontraindikationer for PET/MR skanning
 • Endetarmskræft stadie 4
 • Kontrainikationer for bleomycin
 • Patienter registreret i Vævsanvendelsesregistret
 • Kendt Hepatitis B/C eller HIV infektion
 • Akut lungeinfektion
 • Anamnese med alvorlig lungesygdom
 • Kendt overfølsomhed over for bleomycin
 • Tidligere kumulativ dosis af bleomycin over 250.000 IU/m2
 • Kendt nyresygdom, kreatinin clearance < 40 ml/min
 • Trombocytter ≤ 50 mia/l
 • Protrombintid ≥ 40 sek


Deltagende afdelinger
 • Århus Universitetshospital (Lukket)
Primær investigator Århus Universitetshospital
Dato for sidste revision 13-05-2011

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat