Gå til sygdomsliste

Atezolizumab Basket

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Stadie Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel Atezolizumab Basket

Forsøgets lange titel Et åbent, multi-kohorte, fase II forsøg med Atezolizumab (MPDL3280A) til metastaserede solide tumorer

Overordnede formål At evaluere non-progression raten (klinisk komplet respons, partiel respons eller stabil sygdom) efter 18 uger hos patienter med metastaserede solide tumorer behandlet med atezolizumab

Undersøgelsesdesign Åbent, multi-kohorte, fase 2 studie

Primære endpoints Non-progressions rate efter 18 uger

Sekundære endpoints
 • Non-progressions rate efter 24 uger
 • Absolut respons rate
 • Bedste absolutte respons rate
 • Klinisk benefit rate
 • Responsvarighed
 • Tid til progression
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Sikkerhed og tolerabilitet
 • Karakterisering af Atezolizumabs immunogene potentiale
 • Farmakokinetik


Inklusionskriterier
 • Histologisk dokumenteret fremskreden solid tumor, som er progredieret efter mindst én linje tidligere systemisk behandling, eller hvor ingen andre alternative behandlinger til at forlænge overlevelsen eksisterer eller har vist effekt
 • Tilgængelig tumorbiopsi
 • Målbar sygdom efter RECIST 1.1
 • Performance status 0-1


Eksklusionskriterier
 • Hæmatologisk malignitet, ikke-småcellet lunge carcinom, triple-negativ brystkræft, urothelial blærekræft, renalcelle carcinom, melanom eller anden type hudkræft (undtagen Merkelcelle carcinom), hepatocellulært carcinom, ukendt primærtumor eller glioblastom
 • Ukontrollerede tumorrelaterede smerter
 • Ukontrolleret pleural effusion, pericardial effusion eller behandlingskrævende ascites
 • Anamnese med asymptomatiske eller symptomatiske CNS metastaser
 • Leptomeningeal sygdom
 • Tværsnitsyndrom, der ikke er endeligt behandlet med operation og/eller stråleterapi
 • Alvorlig kardiovaskulær sygdom inden for 3 måneder op til dag 1 i serie 1
 • Alvorlig infektion inden for 4 uger op til dag 1 i serie 1, og tegn eller symptomer på infektion inden for 2 uger op til dag 1 i serie 1
 • Oral eller i.v. antibiotika inden for 2 uger op til dag 1 i serie 1
 • Overfølsomhed over for kimeriske eller humaniserede antistoffer eller fussionsproteiner
 • Overfølsomhed over for komponenter i atezolizumab
 • Autoimmun sygdom undtagen behandlet/stabil hypothyroidisme eller type 1 diabetes mellitus
 • Aktiv tuberkulose
 • Tidligere behandling med CD-137 agonister, immun-checkpoint hæmmere, PD-1 eller PD-L1 antistoffer
 • Behandling med systemiske corticosteroider eller anden systemisk immunsupprimerende medicin inden for 2 uger op til dag 1 i serie 1, eller forventet behov for systemisk immunsupprimerende medicin under forsøget


Behandling 1200 mg atezolizumab administreres i.v. hver 3. uge

Planlagt antal patienter Total: 725, heraf 20 i Danmark

Startdato August 2016

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr EudraCT: 2015-000269-30, Clinicaltrials.gov: NCT02458638, Sponsor protokolnr.: MO29518

Diverse Sponsor: F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 14-02-2019

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat